ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน ตอนที่ 2


หลักทักษาตั้งชื่อคนวันพุร(กลางวัน)

(หมายถึงผู้ที่เกิดวันพุธตั้งแต่เวลา 06.01 ถึง 18.00 น) 

1.อักษรที่เป็น บริวาร ของคนวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ฏ ฏ ฐ ท ฒ ณ ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุธ (กลางวัน) ทำให้คนวันพุธ (กลางวัน) มีบุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง คนรู้ใจ คนใกล้ชิด ตลอดตน ลูกเจ้าชาย-หญิง คนรับใช้ชาย-หญิง คนที่อยู่ในความอุปการะ ดูดวงความรัก ตลอดจนมีเพื่อนฝูงไปมหาสู่อย่างบริบูรณ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้

2.อักษที่เป็น อายุ ของคนวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ด ต ถ ท ธน ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุธ (กลางวัน) ทำให้คนวันพุธ (กลางวัน) มีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส และอายุยืน ดูดวงความรัก ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

3.อักษรที่เป็น เดช ของคนวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางวัน) ทำให้ คนวันพุธ (กลางวัน) มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ดูดวงความรัก มีอำนาจวาสนา มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่เคารพนับถือ และน่าเกรงขามแก่คนทั่วไป

ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน ตอนที่ 2

4.อักษรที่เป็น ศรี ของคนวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ย ร ล ว ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุธ (กลางวัน) ทำให้ คนวันพุธ(กลางวัน) มีทรัพย์สินเงินทอง มีเสน่ห์ ดูดวงความรัก เป็นที่ชื่นชอบแก่คนทั่วไปสิริมงคลแก่ตน

5.อักษรที่เป็น มูละ ของคนวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุธ (กลางวัน) ทำให้ คนวันพุธ (กลางวัน) มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีค่า อาทิ บ้าน ที่ดิน อาคารที่อยู่อาศัย หรือมีฐานะของตระกูลเป็นปึกแผ่นมั่นคง

6.อักษรที่เป็น อุตสหะ ของคนวันพุร(กลางวัน) ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงการเงิน หากมีสระหล่นี้อยู่ในชื่อของคนวันพุธ (กลางวัน) ทำให้ คนวันพุธ (กลางวัน) ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการทำงาน ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต (นักโหรศาสตร์บางท่านมีทัศนะต่อกรณีนี้ว่า ดูดวงความรัก "ต้องตรากตรำทำงานหนัก จึงจะประสบผลสำเร็จ เรียกง่ายๆ ว่าต้องลำบากก่อนจึงจะสบาย")

7.อักษรที่เป็น มนตรี ของคนวันพุร(กลางวัน) ได้แก่ก ข ค ฆ ง ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางวัน) ทำให้ คนวันพุธ(กลาวัน) ได้รับราการสนับสนุนจากผู้

หลักผู้ใหญ่ ทำให้ ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเมตตา ส่งเสริมให้มีความจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

8.อักษรที่เป็น กาลกิณี ของคนวันพุธ (กลางวัน)จ ฉ ช ฌ ญ ดูดวงโชคลาภ

ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางวัน) จะทำให้คนวันพุร(กลางวัน) มีอุปสรรค มีปัญหาในการดำเนินชีวิต มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางช่วงของชีวิตมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็น ดูดวงความรัก ทำให้เจ้าของซื่อที่มีอักษร "กาลกิณี" อยู่ในชื่อของตนนั้นมีเรื่องวุ่นวาย มีเคราะห์และประสบโชคร้ายในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้หลายท่านทนไม่ไหว ต้องเปลี่ยนชื่อกันใหม่ อย่างที่ปรรกฏให้เห็นอยู่บ่อยๆ บางทนเปลี่ยนชื่อช่วงวัยทำงาน แต่ก็มีหลายท่านเปลี่ยนชื่อเมื่อมีอายุมากแล้ว

 

9.ชื่อดี ควรประกอบด้วย สระ หรือพยัญชนะที่เป็น เดช และมนตรี ดูดวงการเงินโดยเฉพาะผู้ชาย ดูดวงความรัก ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็น เดช ชื่อส่วนผู้หญิง ควรมีสระหรือพยัญชะที่เป็น ศรี นำหน้าอย่างไรก็ตามชื่อดี ที่ประกอบด้วยสระหรือพยัญชนะที่เป็นบริวาร, อายุ และ มูละ ก็ดีทั้งนั้น แต่ควรเลี่ยงชื่อที่มีสระหรือพยัญชนะที่เป็น กาลกิณี และอุตสาะดูดวงโชคลาภ ตัวอย่าง

ลองตั้งชื่อ "บรรยง" ให้คนกิดวันพุธกลางวัน แล้วไล่ทักษาประกอบ ดังนี้

พยัญชนะ บ เป็น เดช

พยัญชนะ ร, ร เป็น ศรี

พยัญชนะ ย เป็น ศรี

พยัญชนะ ง เป็น มนตรี 

ดูดวงโชคลาภ สรุปได้ว่า ชื่อ "บรรยง" เป็น ชื่อดีของคนวันพุธกลางวันได้ส่วนชื่อ "บรรยง" ควรจะป็นชื่อหญิงหรือชาย หากพิจารณาตามหลักทักษาแล้ว พยัญชนะ บ เป็น เดช นำหน้าพยัญชนะตัวอื่นๆ ฟันธง! ต้องเป็นชื่อของผู้ชาย

ชื่อดีของคนวันพุร(กลางวัน)

กนกวรรณ มีผิวพรรณงามดุจทองคำ

กนกอร นางผู้มีความงามดุจทองคำ

กมล ดอกบัว, หัวใจ

กมลรส นํ้าใจ

กรกฏ ปู

กรองทอง ผ้าโปร่งทอด้วยเส้นลวดทองหรือไหมทอง

กลศ ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์

ก่อ ทำให้เกิดขึ้น

กองทัพ หน่วยทหารประกอบด้วยทหาร 3 กองพล

กอง ดังลั่น

กอปร ประกอบ

กอล์ฟ กีฬาชนิดหนึ่ง

ขมัง แรง, แข็งขัน

ขยล ลม

ขยัน ทำสม่ำเสมอ, ไม่เกียจคร้าน

ขยิ่ม ภูมิใจ

หลักทักษาตั้งชื่อคนวันพุร(กลางคืน) 

(หมายถึงผู้ที่เกิดวันพุธทั้งแต่เวลา 1801 ถึง 0600 น ของวันงซึ่น)

1.ดูดวงโชคลาภ อักษรที่เป็น บริวร ของคนวันพุร(กลางคืน) ได้แก่ ย ร ล ว

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางคืน) ทำให้คนวันพุร(กลางคืน) มีบุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง ดูดวงความรัก คนรู้ใจ คนใกล้ชิด ลูกจ้างชาย-หญิง คนรับใช้ชาย-หญิง คนที่อยู่ในความอุปการะ ตลอดเพื่อนฝูงไปมหาสู่อย่างบริบูรณ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้

2.ดูดวงโชคลาภ อักษรที่เป็น อายุ ของคนวันพุร(กลางคืน) ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางคืน) ทำให้ คนวันพุธ(กลางคืน) มีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส และอายุยืน ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

3.ดูดวงโชคลาภ อักษรที่เป็น เดช ของคนวันพุร(กลางคืน) เป็นสระ ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางคืน) ทำให้ คนวันพุธ(กลางคืน) ตำแหน่งหน้าที่่การงานที่ดี มีอำนาจวาสนา มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่เคารพนับถือ และน่าเกรงขามแก่คนทั่วไป

4.อักษรที่เป็น ศรี ของคนวันพุร(กลางคืน) ได้แก่ ก ข ด ม ง

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางคืน) ทำให้ คนวันพุธ(กลางคืน) มีทรัพย์สินเงินทอง มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบแก่คนทั่วไป นับเป็นสิริมงคลแก่ตน

5.อักษรที่เป็น มูละ ของคนวันพุร(กลางคืน) ได้แก่ จ จ ช ฌ ญ

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางคืน) ทำให้ คนวันพุธ(กลางคืน) มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีค่า อาทิ บ้าน ที่ดิน อาคารที่ี่อยู่อาศัย หรือมีฐานะของตระกูลเป็นปึกแผ่นมั่นคง

6.อักษรที่เป็น อุตสหะ ของคนวันพุร(กลางคืน) ได้แก่ ฏ ฏ ฐ ท ฒ ณ

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางคืน) ทำให้ คนวันพุธ(กลาคืน) ขยันหมั่นเพียร ดูดวงความรัก มีความอดทนในการทำงาน ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต(นักโหราศาสตร์บางท่านมีทัศนะต่อกรณีนี้ว่า "ต้องตรากตรำทำงานหนัก จึงจะประสบผลสำเร็จเรียกง่ายๆ ว่าต้องลำบากก่อนจึงจะสบาย")

7.อักษรที่เป็น มนตรี ของคนวันพุร(กลางคืน) ได้แก่ด ต ถ ท ธน

หกมีอักษรหล่นี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางคืน) ทำให้ คนวัน

พุธ(กลางคืน) ได้รับการสนับสนุนจกผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโส

มตตา ส่งเสริมให้มีความจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

8.อักษรที่เป็น กาลกิณี ของคนวันพุร(กลางคืน) บ ป ผ ฝ พ ฟภ ม

หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันพุร(กลางคืน) จะทำให้คนวันพุร(กลางคืน) มีอุปสรรค ดูดวงความรัก มีปัญหาในการดำเนินชีวิต มีเรื่องเดือดร้อน เกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางช่วงของชีวิตมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็นได้ ทำให้เจ้าของชื่อที่มีอักษร "กาลกิณี" อยู่ในชื่อของตนนั้นมีเรื่องวุ่นวาย มีเคราะห์และประสบโชคร้ายในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้หลายท่านทนไม่ไหว ต้อง  

ดูดวงเปลี่ยนชื่อกันใหม่ อย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆ บางท่านเปลี่ยนชื่อช่วงวัยทำงาน แต่ก็มีหลายท่านเปลี่ยนชื่อเมื่อมีอายุมากแล้ว

9.ชื่อดี ควรประอบด้วย สระ หรือพยัญชนะที่เป็น เดช, ศรี และมนตรี โดยเฉพาะผู้ชาย ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็นเดช นำหน้าชื่อส่วนผู้หญิง ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็น ศรี นำหน้า อย่างไรก็ตาม ชื่อดี ที่ประอบด้วยสระหรือพยัญชะที่เป็นบริวาร, อายุ และ มูละ ก็ถือว่าเป็น

ชื่อดี เช่นกัน แต่ควรเลี่ยงชื่อที่มีสระหรือพยัญชนะที่เป็น กาลกิณี และ อุตสาหะ ตัวอย่าง

ลองตั้งซื่อ "กฤติยา" ให้คนเกิดวันพุธกลางคืน แล้วไล่ทักษาประกอบ ดังนี้ 

พยัญชนะ ก เป็น ศรี

ส่วนตัว ฤ ไม่มีผลอะไร

ดูดวง พยัญชนะ ต เป็น มนตรี

สระเป็น เดช

ดูดวง พยัญชนะ ย เป็น บริวาร

สระ เป็น เดช

สรุปได้ว่า ชื่อ "กฤติยา" เป็น ชื่อดี ของคนวันพุธกลางคืนได้ส่วนชื่อ "กฤติยา" ควรจะเป็นชื่อหญิงหรือชาย หากพิจารณาตามหลักทักษาแล้ว ควรเป็นชื่อของผู้หญิง เพราะมีพยัญชนะ "ศรี" นำหน้าชื่อ

 

ดูดวง ชื่อดีของคนวันพุร(กลางคืน)

กชนันท์ ยินดีในดอกบัว

กรวินท์ ทับทิม

กรวิชญ์ ความรุ่งเรื่องของนักปราชญ์

กรรณิกา ดอกไม้

กรรณิการ์ ชื่อไม้ขนาดเล็กดอกหอมกลีบขาว

กฤติกา ดาวฤกษ์ที่ 3 มี 8 ดวง

กฤติยา เกียรติ, เสน่ห์

กวิน ดีงาม

ดูดวง กษิดิ แผ่นดิน

กัญญารัตน์ หญิงที่ดีเลิศ

ดูดวง กัทลี กล้วย

กันยา นางงาม, นางสาวน้อย

ดูดวง กัลยา นางงาม

กำจร กระจายไป

ดูดวง กำจัด ปราบ, ทำให้สิ้นไป

กำจาย ขยายแผ่ออกไป

ดูดวง กำธร สนั่น, สะเทือน

กำแหง กล้าแข็ง