ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน


ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน

ดูดวงชะตากับ พ.สุวรรณ ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน

คนวันพฤหัสบดีกับที่อยู่อาศัย ดูดวงโชคลาภ

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนื(อิสาน) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นศรีของคนเกิดวันพฤหัสบดี ทิศนี้ถือเป็นทิศมงคลยิ่งของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีฉะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยตัวบ้านจึงควรสร้างให้หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สำคัญห้องนอนของเจ้าของบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน)ควรอยู่ในทางทิศนี้ เชื่อกันว่าจะทำให้เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ในกรณีที่จะติดตั้งแทงค์น้ำหรือขุดบ่อ, สระน้ำควรทำการก่อสร้างติดตั้งทางทิศนี้ นอกจากนี้หากท่านมีทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาให้นำมาไว้ทางทิศนี้จะทำให้เก็บรักษาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

2.ทิศตะวันออก(บูรพา) ตามตำราจะเป็นทิศที่เป็นมูละของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรสร้างห้องครัวทำอหารไว้ทิศนี้ จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาด ถ้ามีทรัพย์สินที่มีค่าก็สมารถนำมาเก็บรักษาไว้ทางทิศนี้ได้ จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภัยและมั่นคงทั้งยังจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินดียิ่งขึ้นด้วย

3.ทิศตะวันออกเฉียงใต้(อาคเนย์) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอุตสาหะของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรสร้างห้องทำงานทางทิศนี้จะช่วยให้งานที่ทำราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือถ้าไม่มีความจำเป็นต้องสร้างห้องทำงาน ให้นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาชีพการงานที่ทำมาไว้ทางทิศนี้จะช่วยให้งานที่ทำเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรค และยังให้ท่านรู้สึกขยันอยากทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

4.ทิศใต้(ทักษิณ) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นมนตรีของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจัดทำเป็นห้องบูชาพระจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

5.ทิศตะวันตกเฉียใต้(หรดี) ตามตำราเป็นทิศกาลกิณีของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นทิศไม่ดี ควรสร้างห้องน้ำ,ที่ขับถ่ายของเสียในบริเวณทิศนี้หรือไม่ก็อาจจะนำถึงขยะมาไว้ทางทิศนี้เป็นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล, ขยะมูลฝอยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

6.ทิศตะวันตก(ทิศประจิม) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นบริวารของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรให้ลูกหลานญาติพี่น้องและบริวารใต้การดูแลปกครองอยู่ในทิศนี้ จะทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

7.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(ทิศพายัพ) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอายุของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรให้ญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณทิศนี้จะทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับทำที่รับเลี้ยสัตว์ ควรทำที่อยู่ให้แก่สัตว์เลี้ยงบริเวณทิศนี้ เพราะจะทำให้สัตว์ที่เลี้ยงเจริญเติบโตแข็งแรงดี

8.ทิศเหนือ(ทิศอุดร) ตมตำราเป็นทิศที่เป็นเดชของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรทำประตูเข้บ้านทางทิศนี้จะทำให้ได้รับโชคลาภเงินทองหรืออาจสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทิศนี้จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเกรง

อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในข้างต้น ในเรื่องการปรับแต่งที่อยู่อาศัยจะว่าไปก็คล้ายกับการปรับคลื่นให้เข้ากันได้ คือถ้าท่านผู้อ่านรู้สึกไม่ค่อยดีหรือมีอะไรติดขัด ให้ทดลองปรับแต่งที่อยู่อาศัย ตามหลักข้างต้น เปรียบไปก็คล้ายกับโทรทัศน์วิทยุ ถ้ายังไม่ชัดก็ควรปรับตั้งเสาอากาศใหม่เสีย ที่อยู่อาศัย ก็เช่นกัน พระถ้ารู้จักปรับแต่งให้ดี ย่อมเป็นสื่อนำ ที่สามารถนำเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเข้าสู่ผู้อยู่อาศัยได้

คนวันศุกร์กับที่อยู่อาศัย ดูดวงโชคลาภ

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(ทิศอิสาน) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอายุของคนที่เกิดวันศุกร์ควรให้ญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณทิศนี้ จะทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับทำที่รับเลี้ยงสัตว์ ควรทำที่อยู่ให้แก่สัตว์ลี้ยงบริเวณทิศนี้ มันจะทำให้สัตว์ที่คุณเลี้ยงเจริญเติบโตและแข็งแรงดี

2.ทิศตะวันออก(ทิศบูรพ) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นเดชของคนที่เกิดวันศุกร์ ควรทำประตูเข้าบ้านทางทิศนี้จะทำให้ได้รับโชคลาภเงินทอง หรืออาจสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทิศนี้จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเกรง

3.ทิศตะวันออกเฉียงใต้(ทิศอาคเนย์) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นศรีของคนที่เกิดวันศุกร์ ทิศนี้ถือเป็นทิศที่เป็นมงคลยิ่งของคนที่เกิดวันศุกร์ ฉะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยตัวบ้านจึงควรสร้างให้ทันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และที่สำคัญห้องนอนของเจ้าของบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน) ควรอยู่ในทางทิศนี้เชื่อกันว่าจะทำให้เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ในกรณีที่จะติดตั้งแทงค์น้ำหรือขุดบ่อ, สระน้ำควรทำการก่อสร้างติดตั้งทางทิศนี้ นอกจากนั้น หากคุณมีทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาให้นำมาไว้วางไว้ทางทิศนี้เท่านั้น จะทำให้เก็บรักษาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

4.ทิศใต้(ทิศทักษิณ) ตามตำรเป็นทิศที่เป็นมูละของคนที่เกิดวันศุกร์ ควรสร้างห้องครัวทำอาหารไว้ทิศนี้ จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาดถ้ามีทรัพย์สินที่มีค่าก็สมารถมาเก็บรักษาไว้ทางทิศนี้ได้ จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภัยและมั่นคง ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินดียิ่งขึ้นด้วย

5.ทิศตะวันตกเฉียงใต้(ทิศหรดี) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอุตสาหะของคนที่เกิดวันศุกร์ควรที่สร้างห้องทำงานทางทิศนี้จะช่วยให้งานที่ทำราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือถ้าไม่มีความจำเป็นต้องทำการสร้างห้องทำงาน ให้นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาชีพการงานที่ทำมาไว้ทางทิศนี้ จะช่วยให้งานที่ทำเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรค และยังให้ท่านรู้สึกขยันอยากทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

6.ทิศตะวันตก(ทิศประจิม) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นมนตรีของคนที่เกิดวันศุกร์ควรจัดทำเป็นห้องบูชาพระจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

7.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(ทิศพาย้) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นกาลกิณีของคนที่เกิดวันศุกร์ถือว่าเป็นทิศที่ไม่ดี ควรสร้างห้องน้ำที่ขับถ่ายของเสียในบริเวณทิศนี้หรือไม่ก็อาจจะนำถังขยะมาไว้ทางทิศนี้ เป็นที่ทิ้งปฏิกูล, ขยะมูลฝอยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

8.ทิศเหนือ(ทิศอุดร) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นบริวารของคนที่เกิดวันศุกร์ควรให้ลูกหลานญาติพี่น้องและบริวารใต้การดูแลปกครองอยู่ในทิศนี้จะทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในข้างต้น ในเรื่องการปรับแต่งปรับปรุงที่อยู่อาศัยจะว่าไปก็คล้ายกับการปรับคลื่นให้เข้ากันได้ คือ ถ้าท่านผู้อ่านรู้สึกไม่ค่อยดี หรือมีอะไรติดขัด ให้ลองปรับแต่ง ที่อยู่อาศัยตามหลักข้างต้น เปรียบไป ก็คล้ายกับโทรทัศน์วิทยุ ถ้ายังไม่ชัดก็ควรปรับ ตั้งเสาอากาศใหม่เสีย ที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน พระถ้ารู้จักปรับแต่งให้ดี ย่อมเป็นสื่อที่สามารถนำความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ผู้อยู่อาศัยได้

คนวันเสาร์กับที่อยู่อาศัย ดูดวงโชคลาภ

คนวันศุกร์กับที่อยู่อาศัย ดูดวงโชคลาภ

 

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(ทิศอิสาน) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นมูละของคนที่เกิดวันสาร์ ควรสร้างห้องครัวทำอาหารไว้ทิศนี้ จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาด ถ้ามีทรัพย์สินที่มีค่าก็สมารถนำมาเก็บรักษาไว้ทางทิศนี้ได้จะทำให้ทรัพย์สินนั้นปลอดภัยและมั่นคง ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินดียิ่งขึ้นด้วย

2.ทิศตะวันออก(ทิศบูรพ ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอุตสาหะของคนที่เกิดวันสาร์ ต้องทำการสร้างห้องทำงานทางทิศนี้จะช่วยให้งานที่ทำราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือถ้าไม่มีความจำเป็นต้องสร้างที่ห้องทำงานส่วนตัว ให้นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาชีพการงานที่ทำมาไว้ทางทิศนี้จะช่วยให้งานที่ทำเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคและยังให้ท่านรู้สึกขยันอยากทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

3.ทิศตะวันออกเฉียงใต้(ทิศอาคเนย์) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นมนตรีของคนที่เกิดวันเสาร์ควรจัดทำเป็นห้องบูชาพระจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

4.ทิศใต้(ทิศทักษิณ) ตามตำราป็นทิศที่เป็นกาลกิณีของคนที่เกิดวันเสาร์ถือว่าเป็นทิศที่ไม่ดี ควรสร้างห้องน้ำที่ขับถ่ายของเสียในบริเวณหรือไม่ก็อาจจะนำถังขยะมาไว้ทางทิศนี้เป็นที่ทิ้งปฏิทูล,ขยะมูลฝอยและสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

5.ทิศตะวันตกเฉียงใต้(ทิศหรดี) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นบริวารของคนที่เกิดวันเสาร์ควรให้ลูกหลาน ญาติพี่น้องและบริวารใต้การดูแลปกครองอยู่ในทิศนี้จะทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.ทิศตะวันตก(ทิศประจิม) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นอายุของคนที่เกิดวันเสาร์ควรให้ญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณทิศนี้จะทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับทำที่รับเลี้ยงสัตว์ควรทำที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยงบริเวณทิศนี้ จะทำให้สัตว์เลี้ยงได้เจริญเติบโตแข็งแรงดี

7.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(ทิศพายัพ) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นเดชของคนที่เกิดวันเสาร์ ควรทำประตูเข้าบ้านทางทิศนี้จะทำให้ได้รับโชคลาภเงินทองหรือาจสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยทางทิศนี้จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกยำเกรง

8.ทิศเหนือ(ทิศอุดร) ตามตำราเป็นทิศที่เป็นศรีของคนที่เกิดวันเสาร์ทิศนี้ถือเป็นทิศที่มงคลยิ่งของคนที่เกิดวันเสาร์ ฉะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยตัวบ้านจึงควรสร้างให้หันไปทางทิศเหนือ และที่สำคัญห้องนอนของเจ้าของบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน) ควรอยู่ในทางทิศนี้ เชื่อกันว่าจะทำให้เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ในกรณีที่จะติดตั้งแทงค์น้ำหรือขุดบ่อ, สระน้ำควรทำการก่อสร้างติดตั้งทางทิศนี้ หากท่านมีทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษา ให้นำมาไว้ทางทิศนี้ จะทำให้เก็บรักษาได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในข้างต้น ในเรื่องการปรับแต่ง อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในข้างต้นที่อยู่อาศัยจะว่าไปก็คล้ายกับการปรับคลื่นให้เข้ากันได้ คือ ถ้าท่านผู้อ่านรู้สึกไม่ค่อยดีหรือมีอะไรติดขัด ให้ลองปรับแต่งที่อยู่อาศัยตามหลักข้างต้น เปรียบไปก็คล้ายกับโทรทัศน์วิทยุถ้ายังไม่ชัดก็ควรปรับตั้งเสาอากาศใหม่เสีย ที่อยู่ อาศัยก็เช่นกัน พระถ้ารู้จัก ปรับแต่ง ให้ดี มักเป็นสื่อที่สามารถนำความเป็นสิริมงคลมาเข้าสู่ผู้อยู่อาศัยได้

ดูดวง สร้างบ้าน-สร้างเรือน การสร้างบ้านตามวัน

วันอาทิตย์ ห้ามสร้างไม่ดีมีแต่ทุกข์เป็นอุบาทว์

วันจันทร์ สร้างบ้านดีมีลาภมาก ได้เสื้อผ้าและเงินทองมากมายบางตำราว่าทำ 2 เดือน จะได้ลาภผ้าแพรและของขาวเหลือง

วันอังคาร ห้ามปลูก ถ้าปลูกจะเจ็บป่วย เกิดไฟไหม้

วันพุธ ปลูกดี จะมีลาภมียศ

วันพฤหัสบดี สร้างบ้านดี จะมีความสุขมีลาภ บางตำราว่าทำแล้ว 5 เดือนจะได้ลาภมาก

วันศุกร์ ห้ามปลูก เพราะเกิดทุกข์ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ลาภไม่มี บางตำราว่า ทำแล้ว 3 เดือน จะได้ลาภเล็กๆ

วันเสาร์ ห้ามปลูกเด็ดขาด จะเกิดความวิบัติ

การสร้างบ้านตามเดือนดูดวงการเงิน

เดือน 5(เมษายน) ห้ามสร้างเพราะมีความทุกข์ร้อนดังไฟ

เดือน 6(พฤษภาคม) สร้างบ้านดี มีทรัพย์สินเพิ่ม

เดือน 7(มิถุนายน) ห้ามสร้างจะลำบาก เงินทองไม่ดี

เดือน 8(กรกฎาคม) ห้ามสร้างจะเดือดร้อนใจไม่ดี

เดือน 9(สิงหาคม) สร้างบ้านดี มีโชคลาภูมีเกียรติ

เดือน 10(กันยายน) ห้ามสร้าง มีอันตรายต่างๆ

เดือน 1(ตุลาคม) ห้ามสร้าง มีศัตรู มีอันตราย

เดือน 12(พฤศจิกายน) สร้างบ้านดี มีเงินทองมากมาย ได้บริวารมากมาย

เดือนอ้าย(รันวาคม) สร้างบ้านดี เป็นเศรษฐี มีความสุขเงินทองมากมาย

เดือนยี่(มกราคม) สร้างบ้านดี ป้องกันศัตรูได้

เดือน 3(กุมภาพันธ์) ห้ามสร้าง มีอันตราย

เดือน 4(มีนาคม) สร้างบ้านดี มีความสุข ไม่ป่วยไข้มีเงินทอง

ลักษณะที่ดินที่ห้ามสร้างบ้าน ดูดวงความรัก

1.ในที่มีตอไม้ใหญ่ ต้องขุดรากถอนโคนออกให้หมดสิ้น จึงจะปลูกบ้านได้ เพราะต้นไม้ใหญ่มักเป็นที่อยู่ของรุกขเทวดา ผีสางนางไม้ ซึ่งจะมารบกวนบริวารในครอบครัวให้เดือดร้อน หรือเจ็บไข้ได้ปวยได้

2.อย่าสร้างบ้านอกแตก หมายถึง สร้างบ้านแฝด 2 หลังแต่ หลังคาไม่ต่อกัน โบราณว่าทำให้คนในบ้านทะเลาะวิวาทกัน บ้านเรือน ไม่สงบสุข

3.เรือนใหญ่ต่ำกว่าเรือนเล็ก หมายถึงเสาเรือนหลังใหญ่ ที่เป็นเสาเอกต่ำกว่าเรือนที่สร้างขึ้นมาต่อเติมภายหลัง โบราณว่าหากิน ไม่คุ้มปากคุ้มท้อง เป็นคนอนาถาจะหาคนพึ่งพาอาศัยไม่ได้

4.ที่ดินที่ปลูกบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หมายถึง ที่ดิน กว้างยาวเป็นรูปผ้าขาวม้า โบราณว่าคล้ายรูปโลงศพ ไม่เหมาะปลูก บ้านอยู่อาศัย ถ้าจะปลูกต้องกั้นให้เป็นสวนดอกไม้หรือสร้างสิ่งก่อสร้าง ลงไปเป็นส่วน

5.ที่ดินเป็นรูปชายธง หมายถึงที่ดินรีแหลมยาวเป็นชายธง โบราณว่าไม่ดี ถ้าจะปลูกบ้านต้องแก้เคล็ดแบบข้อ 4

ปลูกต้นไม้เสริมดวงชะตาดูดวงการเงิน

ท่านผู้อ่านคงเคยเห็นบ้านที่ใหญ่โตแต่ไมตันไม้เลยสักตัน ดูแล้วมันรู้สึกขัดๆสายตาอย่างบอกไม่ถูก ผิดกับบ้านที่มีขนาดกลางๆแต่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นาน แบบหลังดูจะน่าอยู่กว่า เหตุก็เพราะตันไม้นี่เอง ตันไม้นั้นสามารถช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้ดูดีน่าอยู่อย่างที่เราคาดไม่ถึง

ในปัจจุบันตันไม้มีความสำคัญอย่างมากในการจัดแต่งที่อยู่อาศัยเพื่อให้สภาพแวดล้อมดูดี แม้กระทั่งคอนโดมิเนียมสูงๆหลายสิบชั้นยังมีผู้นำต้นไม้ขึ้นไปปลูกทั้งๆพื้นที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไร นั่นเพราะสีเขียวของต้นไม้ดูแล้วสบายตา ท่านผู้อ่านเคยลองนึกดูบ้างไหมว่า ในขณะที่รถติดอยู่บนทางด่วนหรือแถวบ้านใจกลาเมืองมองไปเห็นแต่ตึก, รถยนต์, ผู้คน ถ้าเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้าสีเขียว ต้นไม้และเสียงลมพัดจะรู้สึกสดชื่นแค่ไหนแต่นั้นก็แค่จินตนาการ เพราะในความเป็นจริงบรรยากาศแบบที่ว่าเราจะสามารถพบเจอได้ เฉพาะที่ต่างจังหวัดและแถบชานเมือง ซึ่งปัจจุบันแถบชานเมืองก็เริ่มจะแออัดไปด้วยมลภาวะต่างๆแล้ว ดังนั้นจึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่หันมาใส่ใจกับการปลูกและดูแลต้นไม้ เพื่อที่จะทำให้ภายในอาณาบริเวณบ้านน่าอยู่ น่าพักผ่อนเป็นการเติมพลังให้กับชีวิต