ดูดวงชะตา ดูดวงความรัก ดูดวงวันเกิด วิเคราะห์ชื่อ ตอนที่ 3


วิเคราะห์ชื่อ แม่นที่สุด เกณฑ์ชะตาคนเกิดวันจันทร์ (ตั้งแต่อายุ15-75ปี)

 

ดูดวงชะตา ชะตาชีวิตของคนเกิดวันจันทร์เป็นการทำนายอย่างกว้างๆ ให้พอเป็นแนวทางสำหรับ การดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท เกณฑ์ช่วงไหนไม่ดีก็ต้องระวังเป็นพิศษ จะทำอะไรควรจะรอบคอบ ทำแต่สิ่งที่เป็น มงคลและบำเพ็ญกุศลย่างตั้งใจ จะทำให้ช่วงชีวิตดังกล่าวดีขึ้น ฐานะ ความเป็นอยู่จะมั่นคงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ รวมทั้งจิตใจจะแจ่มใส สามารถใช้ชีวิตช่วงตกต่ำหรือไม่ค่อยดีอย่างมีความสุขความสบายใจ ดูดวงชะตา

ชะตาชีวิตของคนเกิดวันจันทร์ที่กล่าวในหนังสือนี้ เป็นการทำนายตามหลักทักษา อาศัยอิทธิพลดวงดาว ดาวเคราะห์แต่ละดวงที่โคจรเข้าใกล้ดวงจันทร์ ทำให้คนกิดวันจันทร์มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 

ดูดวงชะตา คนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่ปฏิสนธิ(เกิด) ขึ้น พระจันทร์ก็เข้ามาเสวยอายุจนถึงอายุ 15 ปี จกนั้นพระอังคารจึงเสวยอายุต่อ ดังนั้นจึงทำนาย ตั้งแต่อาย 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับพระอังคาร เริ่มเข้าเสวยอายุของคนเกิดวันจันทร์ วิเคราะห์ชื่อ

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 15 ปี ถึงอายุ 15 ปี 7 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง พระอังคารเสวยอายุตัวเองอยู่ เกณฑ์ชะตาในช่วงนี้ต้องระวังให้มาก อย่าได้ใจร้อนหรือโกรธอย่างรุนแรง มีศัตรูเป็นชายผิวเนื้อดำแดง 2 คน เป็นอุปสรรคอยู่ อาจจะเจ็บป่วย ถ้าล้มเจ็บในช่วงนี้ควรย้ายที่นอนไป ทางทิศใต้ของบ้าน ระยะนี้ต้องระวังให้มากเพราะดวงชะตาไม่ดี ดูดวงวันเกิด วิเคราะห์ชื่อ

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 15 ปี เดือน 3 วัน : ชั่วโมง ถึงอายุ 16 ปี 10 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง พระพุธแทรกพระอังคารเป็นช่วงจังหวะที่ดี ของคนเกิดวันจันทร์ เพราะจะได้โชคลาภ โดยเฉพาะเงินทอง ลาภที่ได้ เป็นลาภจากทางทิศใต้ ทิศเหนือและทิศตะวันออก

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 16 ปี 10 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 17 ปี 7 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง พระเสาร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้เกณฑ์ชะตาของท่านไม่ค่อยดี เป็นระยะที่ต้องระวังให้ดีจะถูกคนอื่นให้ร้าย บางครั้งอาจบาดเจ็บ เลือดตกยางออกเกิดเรื่องในบ้านเรือน ระยะนี้ห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันขาด จะเกิดเหตุร้ายอย่างไม่คาดฝัน ช่วงนี้หากป่วยไข้ควรย้ายที่นอน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง17 ปี เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 19 ปี(บริบูรณ์) พระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่แทรกพระอังคาร ช่วงนี้ให้ระวัง เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรัก อาจจะถูกให้ร้ายว่าทำผิดศีลธรรม ระยะนี้ระวังศัตรูซึ่งเป็นชายผิวดำแดงหรือ ถ้าเป็นหญิงก็จะมีผิวขาวเหลือง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศ ตะวันตกเป็นศัตรูที่ต้องระวังให้ดี ช่วงนี้อาจจะมีโชคลาภเงินทองดี มีลาภอย่างไม่คาดคิด และถ้าคิดอะไรมักประสบผลสำเร็จด้วยดี ถ้าเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ชื่อ

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 19 ปี(บริบูรณ์) ถึงอายุ 19 ปี 11 เดือน 20 วัน พระราหูเข้าแทรกพระอังคาร มีเกณฑ์ชะตาที่ต้องมีเรื่องเดือดร้อน ทำให้เสียทรัพย์ เพื่อนๆหรือคนในบ้านกลับกลายเป็นศัตรู ช่วงนี้ต้องระวังคนผิวดำแดงและตาเหลือง ปากร้าย 2 คน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะนี้หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 19 ปี 11 เดือน 20 วัน ถึงอายุ 21 ปี 5 เดือน 10 วัน พระศุกร์แทรพระอังคารนับเป็นช่วงที่ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์ จะได้ลาภต่างๆเช่น ทรัพย์สินเงินทองหรือที่ดิน ลาภที่ได้นั้นล้วนมาจาก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดูดวงวันเกิด วิเคราะห์ชื่อ

 

ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 21 ปี 5 เดือน 10 วัน ถึงอายุ 21 ปี 10 เดือน 20 วัน พระอาทิตย์ดาวฤกษ์ดวงใหญ่แทรกพระอังคาร ส่งผลอย่างรุนแรง กล่าวคือ ทำให้คนเกิดวันจันทร์เจ็บป่วย ดังนั้นระยะนี้คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังเป็นพิศษ นอกจากปัญหาสุขภาพแล้ว ยังมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นอีก อาทิ ดูดวงวันเกิด วิเคราะห์ชื่อ

เกิดเรื่องจนต้องทำให้เสียทรัพย์ ระยะนี้ต้องระวังศัตรู ผิวดำแดง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะหาเรื่องมาให้ ช่วงนี้หากเจ็บปวยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตก

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 21 ปี 10 เดือน 20 วัน ถึงอายุ 23 ปี (บริบูรณ์) พระจันทร์ซึ่งดาวเจ้าชะตาแทรกพระอังคาร ส่งผลดีแก่คนเกิดวันจันทร์นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากช่วงหนึ่งของคนเกิดวันจันทร์ กล่าวคือระยะนี้ คนเกิดวันจันทร์จะได้พบนื้อคู่ที่ดีและพึงพอใจหรือไม่ก็อาจจะได้ลาภใหญ่เป็น ดูดวงวันเกิด

ทรัพย์สินเงินทอง หากช่วงดังกล่าวคนที่เกิดวันนี้มีคู่ครองแล้ว ก็จะได้บุตรสืบสกุลต่อไปและถ้าหากเป็นช่วงที่ข้าวของสูญหายก็จะได้คืนมา

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 23 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ 25 ปี 8 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง เป็นระยะที่พระพุธเสวยอายุและเสวยตัวเอง ช่วงนี้ถ้าคนเกิดวันจันทร์เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศ หกเป็นโสดก็จะได้คู่ครองในระหว่างนี้หรือถ้ามีครอบครัวแล้วก็จะได้บุตรสืบสกุล ทั้งยังได้ลาภอย่างไม่คาดคิด ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 25 ปี 8 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 27 ปี ธเคือ พระเสร์แทรกพระพุธทำให้คนเกิดวันจันทร์มีปัญหาช่วงนี้มี ผู้ใหญ่บางคนให้โทษ ต้องระวังจะมีเรื่องจนถึงขั้นมีปากเสียงและทำให้เสียทรัพย์หรือต้องสูญเสียของรักและอาจนแรงจนต้องจากที่อยู่อาศัย อาจบาดเจ็บ

ที่มือหรือที่เท้าได้รับความเดือดร้อนหลายเรื่อง ระยะนี้ต้องระวังให้มาก โดยเฉพาะศัตรูจะเป็นชายผิวดำ 2 คน ซึ่งอาศัยอยู่ทางทิศเหนือ หากเจ็บป่วยควรย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 27 ปี 8 เดือน ถึงอายุ 30 ปี 2 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง พระพฤหัสบดีเป็ดาวใหญ่แทรกพระพุธ ทำให้ได้ลาภสักการะ ถ้าเป็นโสดจะได้คู่ครอง หากมีครอบครัวแล้วก็จะได้บุตรสืบสกุล แต่ระยะนี้ไม่ควรเดินทางไกลอาจเกิดอันตราย ส่วนลาภที่จะได้นั้นได้จากชายหรือหญิงผิว 2 สี อยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ดูดวงชะตา อายุระหว่าง 30 ปี 2 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 32 ปี 1 เดือน 16 น 16 ชั่วโมง พระราหูแทรกพระพุธ ทำให้มีเรื่องที่ต้องเสียทรัพย์ ช่วงนี้ต้องระวังอัคคีภัยโดยเฉพาะภายในบ้านระหว่างนี้จะมีชายหรือหญิงผิวเนื้อดำแดงเป็นอุปสรรค ส่วนศัตรจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ชื่อ

และทิศตะวันออกเฉียใต้ ระยะนี้หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 32 ปี 1 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 35 ปี 5 เดือน 6 วัน 1 ชั่วโมง พระศุกร์แทรกพระพุธ ส่งผลให้ได้รับลาภจากผู้หญิงและเพื่อนๆและลาภที่ได้นั้นได้จากคนผิวเนื้อสีขาวเหลือง และ คนที่มีผิวเนื้อดำแดง

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 35 ปี 5 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 36 ปี 4 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง พระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ดวงใหญ่แทรก พระพุธสิ่งเป็นดาวเคระห์ดวงเล็กส่งผลให้คนกิดวันจันทร์ต้องพลัดพรากจากบุตร ภรรยาหรือสามี เป็นช่วงที่มีความทุกข์อาจเจ็บป่วย และมีเรื่องเป็นคดีความต้องระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงนี้ถ้าเกิดเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตก

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 36 ปี 4 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 38 ปี 8 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง พระจันทร์ดาวประจำชะตาแทรกพระพุธ ทำให้คนเกิดวันจันทร์ได้ลาภจากเพื่อนๆช่วงนี้นับเป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่ง ของคนเกิดวันจันทร์ เป็นระยะที่มีความสุขกายสบายใจ ลาภที่ได้นั้นมาจากทิศตะวันออก ดูดวงวันเกิด

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 38 ปี 8 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 40 ปี (บริบูรณ์) พระอังคารแทรกพระพุธเป็นระยะที่ต้องระวังตัว ไม่ควรทำการอันใดเพราะจะมีอุปสรรคขัดขวาง ให้ระวังอาจจะเกิดเรื่องเป็นคดีความช่วงนี้ให้ระวังเรื่องฟืนไฟให้มาก ข้าวของอาจหายให้ระวังศัตรู รูปร่างสันทัด

ผิวดำแดงนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ศัตรูที่ว่านี้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนื ช่วงนี้หากจ็บป่วยให้ ย้ายที่นอนไปทางทิศเหนือ

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 40 ปี(บริบูรณ์) ถึงอายุ 40 ปี 11 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง พระเสาร์เสวยตัวเองทำให้เกิดการป่วยได้ ญาติพี่น้องจะจากกันไปไกล ให้ระวังอุบัติเหตุ มีเรื่องที่ทำให้เสียเงินทอง ช่วงนี้หากป่วย ไม่สบายให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดูดวงวันเกิด

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 40 ปี 11 เดือน 3 วัน : ชั่วโมง ถึงอายุ 42 ปี 8 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง พระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดาวใหญ่แทรกพระเสาร์ ทำให้คนเกิดวันจันทร์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ชีวิตช่วงนี้นับเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งของคนเกิดวันจันทร์ จะได้โชคลาภมากมาย วิเคราะห์ชื่อ

อยู่กับบ้านก็ยังได้ลาภ ลาภที่ได้นั้นมาจากทาทิศตะวันออก ช่วงนี้ห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันตก หกเจ็บป่วยไห้จัดเครื่องสักการะบูราเจ้าที่ ผีเรือน อาการเจ็บป่วยจะทุเลา

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 42 ปี ร เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 43 ปี เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง พระราหูแทรกพระเสาร์ ทำให้คนเกิดวันจันทร์มีบัญหาสุขภาพ อาจเจ็บมือหรือเจ็บเท้า หรือปวดหูปวดตา บางครั้งข้าวของหรือเงินทองสูญหาย คนไม่ดีหรือคนก่อเรื่องเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้อาจจะได้ลาภอย่างไม่ตั้งใจ วิเคราะห์ชื่อ

 

ดูดวงความรัก

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 43 ปี 9 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 45 ปื 8 เดือน 21 วัน 16 ชั่วโมง พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังศัตรูเป็นชายผิวดำแดง แต่ถ้าเป็นหญิงเป็นคนผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะหาเรื่องหรือใส่ความให้ จะมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางทิศเหนืและตะวันออกเฉียงใต้ให้ลาภอย่างเหลือเชื่อ

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 45 ปี : เดือน 21 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 46 ปี 3 เดือน 16 วัน 16 ชั่วโมง พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ช่วงนี้ต้องระวังบริวารหรือคนที่อยู่ในความปกครองตลอดจนลูกหลาน ซึ่งคนเหล่านี้จะทำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ทำให้ต้องเสียทรัพย์ ที่สำคัญช่วงนี้ต้องระวังเรื่องฟืนไฟให้รอบคอบ ต้องระลึกอยู่เสมอว่าไม่ดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ดูดวงความรัก อายุระหว่าง 46 ปี 3 เดือน 16วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 47 ปี 8 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมงพระจันทร์แทรกพระเสาร์ ทำให้คนเกิดวันจันทร์ มีโชคดีหลายอย่าง เป็นช่วงที่ดีของคนกิดวันจันทร์จะได้ลาภต่างๆ มากมายหญิงผิวขาวเหลืองหรือชายรูปร่างสูงใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกจะเป็นคนนำโชคลาภมาให้อย่างคาดไม่ถึง

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 47 ปี 8 เดือน 6 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 48 ปี 5 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง พระอังคารแทรกพระเสาร์ ลูกๆ ภรรยาสามีเจ็บป่วย มีเรื่องต้องเสียทรัพย์ ต้องระวังศัตรูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ถ้าป่วยให้ย้ายที่นอนไปทิศเหนือ

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 48 ปี ร เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 50 ปี (บริบูรณ์) พระพุธแทรกพระเสาร์ คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังศัตรู่ ซึ่งเป็นชายผิวดำแดงและตาเหลือก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทำเรื่องยุ่งยากมาให้จนต้องเสียทรัพย์ หลังเกิดเรื่องยุ่งยากดังกล่าวก็จะมีโชค

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 50 ปี (บริบูรณ์) ถึงอายุ 53 ปี 4 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง เกณฑ์ชะตาช่วงนี้เป็นผลจากพระพฤหัสบดีเสวยตัวเอง ส่งผลดีแก่คนเกิดวันจันทร์โดยเฉพาะจากผู้ใหญ่ซึ่งมีผิวเนื้อขาวเหลืองอยู่ทางทิศตะวันตกให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 53 ปี 4 เดือน 3 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 55 ปี 5 เดือน 13 วัน 8 ชั่วโมง พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ทำให้คนเกิดวันจันทร์ได้โชคลาภแต่อาจจะมีเรื่องจนเกิดคดีความจนต้องย้ายที่อยู่อาศัยคนที่เคยเป็นเพื่อนกลายป็นศัตรู ช่วงนี้ต้องระวังศัตรูที่คอยปองร้ายเป็นชายผิวดำผมหยิกอ้วนลงพุงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 55 ปี 5 เดือน 13 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 59 ปื 1 เดือน 23 วัน 8 ชั่วโมง พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี ทำให้คนเกิดวันจันทร์ได้โชคลาภมาก เป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งนอกจากจะได้โชคลาภแล้วยังประสบดวามสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ จะมีผู้หญิงรูปร่างโปร่งผิวขาวอาศัยอยู่ทางทิศเหนือให้ความช่วยเหลือเต็มที่

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 59 ปี 1 เดือน 23 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 60 ปี 2 เดือน 13 วัน 8 ชั่วโมง พระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ดวงใหญ่แทรก พระพฤหัสบดี ซึ่งป็นดาวเคราะห์ควงใหญ่เช่นกันทำให้คนเกิดวันจันทร์มีปัญหาสุขภาพอาจเจ็บปวยแต่ไม่รุนแรง ช่วงเวลาดังกล่าวอาจได้โชคลาภเงินทองจากเพื่อนๆ หรือชายผิวเนื้อดำแดงเป็นคนมีตำแหน่งมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตก เป็นคนนำโชและลาภมาให้อย่างเหลือเชื่อ

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 60 ปี 2 เดือน 13 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 62 ปี 10 เดือน 7 วัน 8 ชั่วโมงพระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดีทำให้มีเรื่องจุกจิกและสร้างความเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้ต้องระวังผู้หญิงผิวขาวเหลือง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกจะตั้งตัวเป็นศัตรูคอยจ้องทำลาย ระยะนี้ควรเดินทางไปทางทิศใต้จะทำให้ได้ลาภสักการะต่างๆ

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 62 ปี 10 เดือน 7 วัน 8 ชั่วโมง ถึงอายุ 64 เดือน พระอังคารแทรกพระพฤหัสบดี ทำให้คนเกิดวันจันทร์มีเรื่องจากการกระทำของบริวารหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ช่วงนี้ต้องระวังให้มากอาจมีเรื่องเป็นคดีควม หรือมีเรื่องต้องเสียทรัพย์ หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศเหนือ อาการป่วยก็จะบรรเทาและหายป่วย

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 64 ปี 3 เดือน ถึงอายุ 67 ปี 2 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง พระพุธซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กแทรกพระพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวเคราะควงใหญ่มีลักษณะส่งเสริมกัน เป็นผลให้เกณฑ์ชะตาชีวิตของคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้มีชะตาชีวิตที่ดีมีโชคชัย ถ้ามีความก็จะชนะความ อยู่ดีๆ ก็ได้ลาภที่น่ายินดีและลาภที่ได้นั้นมาจากทางทิศใต้

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 67 ปี 2 เดือน 26 วัน 16 ชั่วโมง ถึงอายุ 69 ปี (บริบูรณ์) พระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่แทรกพระพฤหัสบดึ ซึ่งดาวเคราะห์ดวงใหญ่เช่นกัน ลักษณะหักล้างหรือขัดแย้งซึ่งกันและกัน ทำให้คนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้มีเรื่องเดือดร้อนภายในบ้าน มีปัญหาความเดือดร้อนจนต้องเสียทรัพย์ ระยะหากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 69 ปี(บริบูรณ์) ถึงอายุ 70 ปี 4 เดือน พระราหูเสวยตัวเองทำให้คนเกิดวันจันทร์ต้องประสบอุปสรรคมากมาย ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพ ถ้าหากเกิดเจ็บป่วย ญาติสนิท บุตรภรรยา หรือ สามีจะตายจากไป ระยะนี้อาจมีเรื่องต้องเสียทรัพย์สินงินทอง ภยันตรายต่างๆจะ

มาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงนี้หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทงทิศตะวันตกเฉียงใต้ อาการป่วยก็จะทุเลาจนกระทั่งหาย

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 70 ปี 4 เดือน ถึงอายุ 72 ปี 4 เดือน พระศุกร์คาวเคราะห์แห่งความสุขแทรกอิทธิพลพระราหู ทำให้คนเกิดวันจันทร์มีชีวิตที่ดีขึ้น ได้ลาภสักการะงินทองและข้าวของเครื่องใช้เครื่องอำนวย ความสะดวก ลาภดังกล่าวมาจากทางทิศใต้

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 72 ปี 4 เดือน ถึงอายุ 73 ปี 4 เดือน พระอาทิตย์ดาวฤกษ์ดวงใหญ่เข้าแทรกพระราหู ทำให้มีปัญหาสุขภาพ อาจเจ็บป่วย และได้รับความเดือดร้อนต้องเสียทรัพย์พระคนรู้จัก ช่วงนี้ต้องระวังคนผิวเนื้อดำแดง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะนำเรื่องไม่ดีมาให้ระหว่างนี้หากเจ็บป่วยให้ย้ายที่นอนไปทางทิศตะวันตก

 

ดูดวงวันเกิด อายุระหว่าง 73 ปี 4 เดือน ถึงอายุ 75 ปี พระจันทร์แทรก พระราหูทำให้คนเกิดวันจันทร์ได้รับความเดือดร้อนจากคนที่อยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศต้องห้ามช่วงนี้ห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันออก หากเกิดเจ็บป่วยในช่วงนี้ให้ย้ายที่นอนไปทางทิศใต้ (จบคำทำนายชีวิตอย่างกว้างๆของคนเกิดวันจันทร์จากอายุ 15 ปีถึงอายุ 75 ปี)

 

ดูดวงความรัก คนเกิดวันอังคาร ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันอังคาร(ทั้งหญิง-ชาย)

ปกติคนเกิดวันอังคารราศีธาตุเหล็กดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ควงหนึ่ง ได้ชื่อว่าเป็นดาวแห่งเทพเจ้าสงคราม ดังนั้นคนเกิดวันอังคารโดยมากเป็นนักต่อสู้ ชอบอาสาทำงาน มีใจเป็นอำนาจ พูดแล้วต้องทำ ชีวิตของคนเกิดวันนี้มีการผจญภัย ชอบทำงานอย่างเอาจริงจัง พึ่งญาติ พี่น้องไม่ค่อยได้ต้องพึ่งตนเองเป็นหลัก เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด โกรธง่ายหายเร็วมีจิตใจกล้าหาญ ไม่กลัวต่อความยากลำบาก พูดจาดี ผู้ใหญ่เมตตาอย่างไรก็ตามเป็นคนใจดีชอบช่วยเพื่อ เมื่อเด็กๆลำบากแต่จะสบายเมื่ออายุมากขึ้น วิเคราะห์ชื่อ

 

คนเกิดวันอังคารเป็นคนใจกล้าไม่กลัวคน พูดจาดี ไม่เกียจคร้านชะตาอาภัพตอนเด็กๆแต่ต้องได้พึ่งพ่อแม่ จะได้ดีเมื่อไปอยู่ที่อื่น ตามเกณฑ์ชะตาว่าจะไม่ดี 2 ครั้ง ร่ำรวยอยู่หลายปี ต่อมาต้องตกทุกข์ได้ ยากอยู่ 2 คราว เพราะคราวเคราะห์และญาติพี่น้องก่อเรื่องเดือดร้อน มาให้(บางตำราว่าได้ดี 4 หน แลตกยากอยู่ 1 หน) อย่างไรก็ตามปัญหา ต่างๆก็ค่อยๆหมดไป มีทรัพย์สินและชีวิตสุขสบายตอนอายุมากขึ้น

คนวันอังคาร เป็นมิตร คนวันศุกร คนวันอังคาร เป็นศัตรู คนวันอาทิตย์ วิเคราะห์ชื่อ

 

ดูดวงความรัก เทพบัญญัติสำหรับคนเกิดวันอังคาร

สิทธิการิยะ ท่านว่าผู้ใดเกิดวันอังคารคนๆนั้นตกในที่สีหนาม ธาตุเหล็ก ปกติมีไฝหรือปานที่ใบหน้า เป็นคนมีจิตใจกล้าหาญไม่กลัวคน มีศรัทธาในงานบุญงานกุศล ไม่ชอบอยู่กับที่ มีมิตรมาก ทำดีให้กับใครมักจะไม่ได้ผล เรียกได้ว่าทำคุณคนไม่ขึ้น เป็นคนเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ ญาติพี่น้องก็ไม่สมารถพึ่งพาอาศัยได้ แต่จะได้ดีเพราะความพยายามของตนเอง เมื่ออายุ 15 ปีและอายุ 25 ปีจะเจ็บป่วย ต่อมาอายุ 30 ปี และอายุ 40 ปี เป็นเกณฑ์ชะตาเคระห์ร้ายต้องระวังให้ดี มีปัญหาจนหาความสุขไม่ได้ หลังจากนี้คนกิดวันอังคารจะมีความสุขสบายทุกประการ

 

วิเคราะห์ชื่อ แม่นที่สุด ภูมิพยากรณ์ของคนเกิดวันอังคาร

 

ดาวอังคาร(๓) ป็นบริวาร คนเกิดวันอังคารจะมีลูกเมีย คนรับใช้ ผู้ที่อยู่ในการปกครองรู้จักหน้าที่ของตนเอง แต่มักจะปากกล้า

ดาวพุธ(๔) เป็นอายุ คนเกิดวันอังคารโดยมากอายุยืนยาวกว่าญาติพี่น้อง

ดาวเสาร(๗) เป็นเดช คนกิดวันอังคารมักมีอำนาจประหนึ่ง หนุมาน วิเคราะห์ชื่อ

ดาวพฤหัสบดี(๔) เป็นศรี คนเกิดวันอังคารจะมีทรัพย์สินเงินทองมาก และมีความรู้มาก

ดาวราหู(๘) เป็นมูละ คนเกิดวันอังคารมักจะมีรูปร่างไม่ค่อยหล่อหรืองดงามนัก การเดินชอบเดินก้มหน้า

ดาวศุกร์(๖) เป็นอุตสาหะ คนกิดวันอังคาร หากเป็นช่างมัก ได้ดีมีฝีมือ ทำให้มีทรัพย์

ดาวอาทิตย์() เป็นมนตรี คนเกิดวันอังคารจะมีบริวารที่มัก เป็นศัตรู วิเคราะห์ชื่อ

ดาวจันทร์(๒) เป็นกาลกิณี คนเกิดวันอังคารหากทำไร่ทำนา หรือค้าขายจะไม่ค่อยดี แต่พอกินพออยู่

 

วิเคราะห์ชื่อ

 

วิเคราะห์ชื่อ แม่นที่สุด ทิศต่างๆที่ให้คุณและโทษแก่คนกิดวันอังคาร

 

การดำเนินชีวิตของคนเรมักไม่ค่อยคำนึงการจัดแต่งบ้านเรือนของตน ปล่อยให้เป็นหน้ที่ของสถปนิกหรือมัณฑนากร(นักตกแต่ง) แตในสมัยก่อน ปู่ ย่า ตา ยาย เขามีวิธีการจัดแต่งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยให้ “ถูกโฉลก” กับเจ้าของบ้านหรือเจ้บ้าน เพื่อความเป็น “สิริมงคล” ทุกคนที่อาศัยอยู่จะได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ครอบครัวมีความสุขมั่นคง วิเคราะห์ชื่อ

 

การจัดแต่งที่อยู่ขาจะจัดโดยดูจาก วันเกิด เป็นสำคัญ จะได้รู้ว่าควรให้ห้องนอนอยู่ทิศทางใด ประตูบ้านควรหันหน้าไปทางไหน ยุ้งฉางอยู่ทางใด ฯลฯ แม้กระทั่งห้องน้ำห้องส้วมควรจะตั้งอยู่ตรงไหน จึงจะเหมาะสมไม่เป็นกาลกิณี

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เหมือนกับฮวงจุ้ยของจีนหรือที่เรียกกันว่า ภูมิลักษณ์ ซึ่งตำราฮวงจุ้ยของจีนจะนั้นในเรื่องนี้ เรื่องลม สภาพภูมิประเทศ เช่น ลักษณะแผ่นดิน ลักษณะภูเขา สภาพทางน้ำ ทางแยก ทางเข้า ทางออก ฯลฯ แต่ตามตำราโหราศาสตร์ของไทย จะเน้นตำแหน่งทิศทางของส่วนของตัวบ้าน(หมายถึงห้องนอน ห้องพระ ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ห้องคนใช้ ห้องครัว ฯลฯ) ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตำแหน่งของดวงดาวประจำ

 

ในหนังสือนี้จะไม่อธิบายอย่างละเอียด เพราะเป็นเรื่องซับซ้อนและลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นเรื่องของอิทธิพลดาวประจำวันเกิดกับดวงดาวอื่นดังนั้น จึงสรุปทิศทางต่างๆที่ให้คุณประโยชน์แก่คนเกิดวันอังคาร และให้รู้จักหลีกเลี่ยงทิศทางที่ให้โทษแก่คนเกิดวันอังคาร ดังนี้ วิเคราะห์ชื่อ

 

ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) เป็นทิศบริวาร ควรให้บรรดาลูกหลานตลอดจนลูกน้องและบริวาร อาศัยอยู่ทางทิศนี้ของบ้าน จะทำให้ครอบครัวบังเกิดความสุข วิเคราะห์ชื่อ

 

ทิศทักษิณ (ใต้) เป็นทิศอายุ ญาติผู้ใหญ่ อาทิ ปู ย่า ตา ยายตลอดจน พ่อแม่อยู่ทาทิศนี้ของบ้านจะทำให้สุขภาพดี และถ้าจะตั้งคอกปศุสัตว์ควรตั้งทางทิศนี้ ทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตแข็งแรงดี

 

หิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) เป็นทิศเดช ควรเป็นที่เก็บอาวุธ ต่างๆทำให้บังเกิดตบะเดชะผู้นเกรงกลัว ประตูรั้วเข้าบ้านหรือประตู บ้านควรตั้งที่ทิศนี้ จะมาซึ่งโชคลาภเงินทอง วิเคราะห์ชื่อ

 

ทิศประจิม(ตะวันตก) เป็นทิศศรี นับเป็นทิศแห่งสิริมงคล อย่างยิ่งของคนกิดวันอังคาร การสร้างที่อยู่อาศัยควรจะหันหน้าไป ทางทิศตะวันตก ประตูบนหรืประตูรั้วควรสร้างไว้ในทิศนี้หรือทิศเดช (ซึ่งทิศเดชของคนเกิดวันอังคร คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเอง) ส่วนห้องนอน ควรจัดห้องทางทิศนี้เป็นห้องนอนของตนเทพยดาอารักษ์จะปกป้องคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัย ขุดบ่อน้ำหรือตั้งตุ่มน้ำกินก็ควรตั้งทิศนี้เวลาล้างหน้ำให้ทันหน้าสู่ทิศนี้เป็นประจำจะ บังเกิดสิริมงคลแก่ตน ส่วนการตั้งศาลพระภูมิหรือศาลเทพารักษ์ ควรบ่ายหน้ามาทางทิศนี้จะเป็นสิริมงคลแก่ตน การเก็บของมีค่าตลอดจนเงินทอง ควรเก็บรักษาไว้ในห้องหรือที่เก็บของตามทิศนี้ของบ้าน จะมั่นคงและปลอดภัย

 

ทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงหนือ) เป็นทิศมูละ หมายถึง ถ้าจะมียุ้งฉาง ควรจัดตั้งในทิศนี้หรือจะตั้งถุงข้าวสารหรือตุ่มข้าวสาร ควรตั้งทิศนี้ของตัวบ้าน วิเคราะห์ชื่อ

 

ทิศอุดร (เหนือ) เป็นทิศอุตสาหะ หมายถึง ห้องครัว ห้องอาหารควรตั้งอยู่ในทิศนี้ของตัวบ้าน นอกจากนั้นอาจจะทำเป็นห้องเก็บ เครื่องใช้เครื่องมือสำหรับทำมาหากิน

 

ทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นทิศมนตรี คนวันอังคารควรจัดห้องพระ หรือตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ หรือทิ้งพระในทิศนี้ จะเป็นมงคล วิเคราะห์ชื่อ

 

ทิศบูรพา(ตะวันออก) เป็นทิศกาลกิณีเป็นทิศที่เหมาะสมแก่การสร้างห้องสุขาหรือห้องส้วม และป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยในทิศนี้ ดูดวงวันเกิด