ดูดวง ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ตอนที่ 1


หลักทักษาตั้งชื่อคนเกิดวันเสาร์

1.อักษรที่เป็นบริวร ของคนวันเสาร์ ได้แก่ ด ต ถ ท ร น 

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันเสาร์ ทำให้คนวันเสาร์มีบุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง คนรู้ใจ คนใกล้ชิด ตลอดลูกจ้างชาย-หญิง คนรับใช้ชาย-หญิง ดูดวงคนที่อยู่ในความอุปการะ ตลอดจนมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อย่างบริบูรณ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้

ดูดวง ดูดวงโชคลาภ ดูดวงการเงิน ดูดวงความรัก ตอนที่ 1

2.อักษรที่เป็น อายุ ของคนวันเสาร์ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันเสาร์ ทำให้คนวันเสาร์มี สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส และอายุยืน ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

3.อักษรที่เป็น เดช ของคนวันเสาร์ ได้แก่ ย ร ล ว ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันเสาร์ ทำให้คนวันเสาร์ ดูดวงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีอำนาจวาสนา มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่เคารพ นับถือ และน่าเกรงขามแก่คนทั่วไป

 

4.อักษรที่เป็น ศรี ของคนวันเสาร์ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฟ ฮ ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันเสาร์ ทำให้คนวันเสาร์มีทรัพย์สินเงินทอง มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบแก่คนทั่วไป นับเป็นสิริมงคลแก่ตน

 

5.อักษวที่เป็น มูละ ของคนวันเสาร์ ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ ดูดวงความรัก หากมีสระเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันเสาร์ ทำให้คนวันเสาร์มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีค่า อาทิ บ้าน ที่ดิน อาคารที่อยู่อาศัย หรือมีฐานะของตระกูลเป็นปึกแผ่นมั่นคง

 

6.อักษรที่เป็น อุตสาหะ ของคนวันเสาร์ ได้แก่ ก ข ค ฆ ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันเสาร์ ทำให้คนวันเสาร์ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการทำงาน ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต (นักโหราศาสตร์บางท่านมีทัศนะต่อกรณีนี้ว่า ดูดวง"ต้องตรากตรำทำงานหนักจึงจะประสบผลสำเร็จ เรียกง่ายๆ ว่าต้องลำบากก่อนจึงจะสบาย")

 

7.อักษรที่เป็น มนตรี ของคนวันเสาร์ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ดูดวงความรัก หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันเสาร์ ทำให้คนวันเสาร์ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโส เมตตา ส่งเสริมให้มีความจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

 

8.อักษรที่เป็น กาลกิณี ของคนวันเสาร์ ได้แก่ ฏ ฏ ฐ ท ฒ ณ ดูดวงการเงิน หากมีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของคนวันสาร์ จะทำให้คนวันเสาร์มีอุปสรรค มีปัญหาในการดำเนินชีวิต มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางช่วงของชีวิตมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอย่าไม่น่าเป็น ทำให้เจ้าของชื่อที่มีอักษร "กาลกิณี" อยู่ในชื่อของตนนั้นมีเรื่องวุ่นวาย มีเคราะห์และประสบโชคร้ายในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้หลายท่านทนไม่ไหว ต้องเปลี่ยนชื่อกันใหม่ อย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆ บางท่านเปลี่ยนชื่อช่วงวัยทำงาน แต่ก็มีหลายท่านเปลี่ยนชื่อเมื่อมีอายุมากแล้ว 

 

9.ชื่อดี ควรประกอบด้วย สระหรือพยัญชนะที่เป็น เดช, ศรี ดูดวงการเงิน และมนตรี โดยเฉพาะผู้ชาย ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็น เดช นำหนชื่อ ส่วนผู้หญิง ควรมีสระหรือพยัญชนะที่เป็น ศรี นำหน้า อย่างไรก็ตาม ชื่อดีที่ประกอบด้วยสระหรือพยัญชะที่เป็นบริวาร, อายุ และ มูละ ก็ถือว่าเป็น

ชื่อดี เช่นกัน แต่ควรเลี่ยงชื่อที่มีสระหรือพยัญชนะที่เป็น กาลกิณี และอุตสาหะ ตัวอย่าง ลองตั้งชื่อ "รพี่" ให้คนเกิดวันเสาร์ แล้วไล่ทักษาประกอบ ดังนี้ ดูดวงการเงิน

พยัญชนะ ร เป็น เดช

พยัญชนะ พ เป็น อายุ

สระ เป็น มูละ ดูดวงโชคลาภ

 

ดูดวงสรุปได้ว่า ชื่อ "รพี" เป็น ชื่อดี ของคนวันเสาร์ได้ ส่วนชื่อ "รพี" ควรจะเป็นชื่อหญิงหรือชาย หากพิจารณาตามหลักทักษาแล้ว ควรเป็นชื่อของผู้ชาย เพราะมีพยัญชนะ "เดช" นำหน้าชื่อ ฟันธง! ดูดวงการเงิน

 

ชื่อดีของคนวันเสาร์

จตุพร พร 4 ประการ

จตุรพิธ มี 4 อย่าง

จตุรภุช พระนารายณ์

จรรยา ความประพฤติ ดูดวงโชคลาภ

จรัล เดินไป

จรัส รุ่งเรื่อง, สว่าง ดูดวงโชคลาภ

จริยา ความประพฤติ

จวน เกือบ, ใกล้

จวบ ประสบ,พบ, ถึง ดูดวงโชคลาภ

จอมใจ หญิงในดวงใจ

จอมไตร ผู้เป็นใหญ่ในโลกสาม

จันทนา ชื่อไม้หอมขนาดกลางชนิดหนึ่ง

จาตุรนต์ เจ้าแห่งโลก หรือ แห่งทิศทั้ง ดูดวงโชคลาภ

จามจุรี ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งบางทีเรียกต้นก้ามปู

จามร เครื่องสูงชนิดหนึ่ง

จำรัส รุ่งเรือง, สว่างไสว

จำรูญ งาม, รุ่งเรือง

จำเริญ มากขึ้น, สมบูรณ์

จิราภา รุ่งเรืองตลอด

ดูดวงการเงิน จิรเดช คงอำนาจตลอดไป

จิรนันท์ ผู้ชื่นชมยินดียั่งยืนนาน

จิตร งดงาม, สุดใส

ดูดวงการเงิน จิตรลดา ชื่อสวนพระอินทร์

จิตรา ดาวฤกษ์ที่ 14

ดูดวงการเงิน จินดา ความคิด, แก้วมีค่า

จินต์ คิด

จุนเจือ อุดหนุน, เผื่อแผ่

จุมพล นายทัพ

ดูดวง จุฬา ชื่อว่าว 5 แฉก

ดูดวงการเงิน เจนภพ ผู้เชี่ยวชาญบนแผ่นดิน

เจริญศรี ก้าวหน้าอย่างดี. เติบโตในทางที่ดี

ดูดวง ฉลาด ไหวพริบดี

ฉัตร เครื่องสูงมีรูปคล้ายร่ม

ฉันทนา ลำเอียงเพราะรัก

ดูดวงการเงิน ฉายา ร่มไม้, นางผู้มีโฉมงาม

ฉวีนวล ผิวกายงามละเอียดอ่อน

ฉ่ำ ชุ่มชื้น

ฉุน แรง,กล้า

ดูดวง คุย คล่องแคล่ว

เฉลย ชี้แจงข้อปัญหา

เฉลิม ยกย่อง

เฉลิมศรี ผู้ที่มีความเป็นเลิศ

เฉลิมชัย ชัยชนะที่ยอดเยี่ยม

เฉียบ ยิ่งนัก  ดูดวงโชคลาภ

แฉล้ม แช่มช้อย

โฉมฉาย รูปงามสดใส

โฉมตรู รูปงาม

โฉมศรี รูปเป็นสง่า

จัตวา สี, ชั้นที่ 4

ฮวงจุ้ยประจำวันเกิด

การจัดที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องในตำแหน่งและทิศทางที่ควรจะเป็นส่งผลดีแก่ผู้อยู่อาศัยอย่างไม่น่าเชื่อ ดูดวงโชคลาภ ซึ่งตามตำราไทยเราเรียกว่า ชัยภูมิ หรือที่คนจีนเรียกว่า "ฮวงจุ้ย" ดูดวง ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากตำราเก่าแก่ของไทยเราเอง เพระตำราของคนชาติใดก็ย่อมเหมาะกับชนชาตินั้น จากสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่แต่ละชาติ ย่อมผิดแผกแตกต่างกันไป ทำให้

วิธีการคิด การสังเกตุ เก็บข้อมูลไม่หมือนกัน ฉะนั้นบทที่วิเคราะห์สรุปออกมาจึงไม่เหมือนกันในสมัยก่อนการวางแผนผังสร้างเมือง ดูดวงนิยมสร้างให้สอดคล้องกับหลักชัยภูมิตามตำราโบราณ ดังจะเห็นจากตัวอย่างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผู้เขียนได้ทำแผนผังคร่าวๆสำหรับทิศและตำแหน่งสำคัญของตัวเมือง เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่สร้างขึ้นตามหลักทักษา เพราะฉะนั้นทิศบริวารจะเริ่มที่ค้นทิศตะวันตก ซึ่งตามตำรา(ทักษา) ดูดวงโชคลาภ จะเริ่มนับ คือ บริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มละ, อุตสหะ, มนตรี และกาลกิณี ยกตัวอย่าง 

วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ในตำแหน่งอายุของเมือง ซึ่งมีบันทึกปรากฏว่ากษัตริย์ล้านนาทุกองค์ ต้องมาทำนุบำรุงวัดเจ็ดยอด เพื่อให้เมืองมั่นคงแข็งแรงสืบต่อไป

วัดเชียงยืน ตั้งอยู่ในตำแหน่งเดชของเมือง ซึ่งมีบันทึกว่ามีกษัตริย์ล้านนาพระองค์หนึ่ง ทรงทำพิธีสืบชะตาตนเอง เพราะชื่อวัดที่เป็นมงคลว่าจะทำให้อายุยืน และจะทำให้มีอานุภาพแผ่ไพศาล เพราะอยู่ตำแหน่งเดชของเมือง ดูดวงวัดชัยศรีภูมิ ตั้งอยู่ในตำแหน่งศรีของเมือง ฉะนั้นการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคล และเป็นศรีแก่เมืองเชียงใหม่ จึงได้ขนานนามชื่อวัดว่า วัดชัยครีภูมิ

 

ดูดวงวัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ในตำแหน่งใจกลางของเมือง ซึ่งตามตำราว่าไว้ว่ามีเทพองค์หนึ่งที่สถิตอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเราเรียก พระเกตุ ฉะนั้นการสร้างเสาหลักเมือง หรือที่ชาวเมืองเชียงใหม่ เรียกว่า เสาอินทขิล จึงสร้างอยู่ที่วัดนี้ และทุกๆ ปีชาวเซียงใหม่จะมีการจัดงานสักการะบูชาเสาหลักเมือง เรียกว่า ประเพณีใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม

มิถุนายน ดูดวง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเชียงใหม่ จะมีความเจริญก้าวหน้าชีวิตสภาพความเป็นอยู่ดีกว่าเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพราะการจัดแผนผังเมืองตามตำราทักษา จึงทำให้เป็นชัยภูมิที่ดี