เลขมงคล เลขนำโชค ทำนายฝัน แทงหวย มงคลชีวิต ตอนที่ 2


มงคลชีวิตประจำวันเกิด 7 วัน

เลขนำโชค ตำนานพระเคราะห์ 10 ดวง (ต่อ)

 

ดวงที่ 10 ดาวมฤตยู

 

มฤตยูเป็นอากศราตุ มีสัญญลักษณ์เป็นวงกลมคล้ายเลขสูญหมายถึงว่างเปล่าไม่มีอะไร ดังนั้นจึงมีชื่อว่ามฤตยู หมายถึงความตายหมดสภาพชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลก จึงแปลความไปได้หลายอย่าง ทางโหราศาสตร์กล่าวถึงลักษณะของมฤตยูว่า ความหมดสภาพ ความสูญเสียความตายหายสาบสูญ การจากไปไม่กลับ การสิ้นสุด การล้มละลาย โรคร้ายคุกคาม ค่อยป็นค่อยไป ชักช้าลึกลับ ได้แก่ โรคมะเร็ง วัณโรค โรคเหน็ชา ริดสีดวง เป็นต้น ถ้าดวงชะตาใดมีมฤตยูกุมลัคนา มักจะเป็นโรครื้อรัง ร่างกายไม่สู้จะสมบูรณ์ดีนัก ลักษณะของมฤตยูมี ดังนี้มฤตยูเป็นพระยามัจจุราช เทพเจ้าแห่งความตาย ถ้าจะมีโชคร้ายให้พิจารณาดูมฤตยูเป็นหลักอีกประการหนึ่ง มฤตยูมีลักษณะ สีแสงเหลืองหม่น เย็นแห้ง ทำให้จิตใจของมนุษย์เร่าร้อนปรวนแปร หุนทันพลันแล่นทำสิ่งใดต่างจากผู้อื่น ชอบเร้นลับ ไสยศาสตร์ แทงหวยวิทยาศาสตร์ นักค้นคว้าเกี่ยวกับความลี้ลับ ภูตผีศาจ วิญญาณ เป็นต้น จึงเป็นหลักคำทำนายว่า “ทายโรคภัยอาเพศ ให้ทายมฤตยู”

 

สำหรับดาวเกตุในหลักกณฑ์ของมหาทักษาระบบใหม่นั้นว่าดาวเกตุก็มีการเสวยอายุและแทรกเหมือนกับพระเคราะห์อื่นๆด้วย แต่ตามหลักในคัมภีร์มหาทักษาระบบเดิมนั้นว่า ดาวเกตุไม่มีการเสวยอายุและแทรกตามเกณฑ์ชะตาชีวิตมนุษย์หมือนกับพระเคราะห์อื่นๆ โบราณว่าดาวเกตุเป็นบาปเคราะห์ เดิมป็นดาวอันเดียวกับราหู เรียกว่าดาวมังกรราหูเป็นว่าหัว เกตุเป็นหาง เมื่อราหูเป็นบาปเคราะห์ เกตุจึงเป็นบาปเคราะห์ไปด้วย ทั้งราหูและเกตุเดินทางเดียวกันและเล็งกัน ราหูถึงเกตุ จะต้องเป็น 108เลขมงคลองศาเสมอ เกตุป็นวิญญาณธาตุ ถ้าโคจร ไปต้องดาวบาปเคราะห์หรือศุภเคราะห์ก็ตาม เกตุจะส่งเสริมให้ดาว พระเคราะห์นั้นๆ เพิ่มกำลังเคลื่อนไหวรุนแรงยิ่งขึ้น จะให้คุณหรือให้โทษแล้วแต่ตำแหน่งและดาวสัมพันธ์กับ ดาวอื่นๆด้วย ทำนายฝัน

 

ภูมิพยากรณ์ทำนายฝัน เลขมงคล

 

คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น ความเป็นไปได้เวียนไปสู่ภูมิแห่งเทวดานพเคราะห์นี้ปีละภูมิ ถ้าไปตกที่เทวดานพเคราะห์ผู้มีอำนาจมีฤทธานุภาพสามารถบันดาลให้ความทุกข์สุขเกิดแก่คนเราได้ เรียกว่า บาปพระเคราะห์ได้แก่ พระอาทิตย์ พระอังคาร พระเสาร์ พระราหู พระเคราะห์ทั้ง 4 นี้โดยมากให้โทษมากกว่าคุณ เมื่ออายุของท่านใด้เข้ามาภูมิของเทวดานพเคราะห์เหล่านี้ ย่อมได้รับความเดือดร้อนด้วย เรื่องต่างๆ จึงเรียกว่าภูมิบาปพระเคราะห์พระเคราะห์จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เป็นพระเคราะห์ที่ไม่ใช้อำนาจบันดาลให้ทุกข์แก่คนเรา ถึงจะทุกข์บ้างก็ต้นร้ายปลายดี หรือ ต้นดีปลายร้าย ไม่ร้ายตลอดไป ตามที่สังเกตุกันมา เห็นว่าให้คุณ มากกว่าโทษดังนี้จึงเรียกว่าศุภพระเคราะห์ คือ พระเคราะห์ที่เป็นบุญ กุศล อันชีวิตของคนล่วงเข้าเขตเทพเจ้าเหล่านี้ ย่อมแทงหวย ประสบผลดีมี ประการต่างๆดังนี้ในทางพยากรณ์ จึงว่าหลักภูมิที่เทพเจ้าทั้ง 8 รักษานี้เป็นภูมิพยากรณ์ คือว่าคนเกิดวันใด เทวดานพเคราะห์ที่เป็น นามวัน ต้องรักษาอายุผู้นั้นก่อนจนครบ1 ปี แล้วองค์ถัดไปจึงรักษา ต่อไปอีกองค์ละปีเรียงตามภูมิพยากรณ์ ถึงภูมิอาทิตย์ต้องเข้าภูมิกลาง เสียก่อน แล้วก็กลับออกที่ภูมิจันทร์ เวียนกันไปโดยทักษิณวัตร์ คือ เวียนทางขวา คนเกิดวันอาทิตย์ให้นับที่ภูมิพระอาทิตย์เป็นต้น เกิดวันจันทร์ให้นับภูมิพระจันทร์เป็นต้น เกิดวันอังคารให้นับที่ภูมิพระอังคารเป็นต้น เกิดวันพุธให้นับที่ภูมิพระพุธเป็นตัน เกิดวันพฤหัสบดีให้นับที่ ภูมิพระฤหัสบดีเป็นต้น เกิดวันศุกรให้นับภูมิพระศุกร์เป็นต้น เกิดวันเสาร์ให้นับภูมิพระเสาร์เป็นต้น และมีมูลพยากรณ์ว่าอายุของ ผู้ใดตกอยู่ในภูมิบาปพระเคราะห์ ให้ทายประกอบด้วยโทษ คือ เป็นทุกข์ เสียทรัพย์เกิดโรด ศัตรูคิดร้าย ถ้าอายุตกอยู่ในภูมิศุภพระเคราะห์ให้ ทายว่าดี เกิดสวัสดิมงคลทั้งปวง ถ้าจะหายให้ละเอียดออกไป ดังนี้

 

ตกภูมิอาทิตย์ มักมีเรื่องทะลาะวิวกกับญาติพี่น้อง เกิดโรค มีเข้าของก็เสียหาย

ตกภูมิจันทร์ มีโรคภัยก็จะหาย คนมีความรู้และผู้หญิงจะนำลาภมาให้ ห้ามคบคนพิการ

ตกภูมิอังคาร จะเจ็บป่วย มีเรื่องเสียเงินทอง ถ้ได้ภรรยาว่าเบียดเบียน ศัตรูปองร้าย

ตกภูมิพระพุธ จะโชคดี มีเรื่องจะชนะคดี ถ้ากินเนื้อสัตว์มักจะมีเรื่องเดือดร้อน

ตกภูมิพระเสาร์ มีอุปสรรคมาก เกิดจากปากตนเอง จะเสียของที่รัก มิตรเพื่อนฝูงให้โทษ เที่ยวกลางคืนจะมีเรื่อง เลขมงคล

ตกภูมิพฤหัสบดี จะโชคดี ได้ลาภอยู่เสมอ เพราะผู้ใหญ่จะให้ลาภ

ตกภูมิพระราหู มักมีเรื่องเดือดร้อน ทำดีไม่ขึ้นศัตรูคิดร้าย เลขนำโชค

ตกภูมิพระศุกร์ จะมีลาภมาก เที่ยวกลางคืนไม่ดี มีเรื่องเกิด จากคนอื่น ทำนายฝัน

ตกภูมิกลาง มีทั้งดีและไม่ดี ตามเกณฑ์ชะตาในปีนั้นถือว่าเป็นชะตาอับแล

ภูมิพยากรณ์เป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่ง สำหรับพยากรณ์ชะตาของบุคคลเราทั่วๆไป ประกอบด้วยดาวทั้ง 8 อันได้แก่ อาทิตย์(๑) จันทร์ (๒)อังคาร(๓) พร(๔) เสาร(๗) พฤหัสบดี(๕) ราหู(๘) และ

ศุกร์(๖) โดยธรรมชาติแล้วชีวิตคนราแต่ละคน จำเป็นต้องประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ รวม8 ประการ คือ

 

1บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง เพื่อนๆผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่ต้องให้การอุปการะคนใช้ ฯลฯ เหล่านี้เรียกว่า บริวาร ทำนายฝัน 

2.ความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตจะก้าวหนหรือล้าหลัง จะดี จะชั่วอย่างไร ความเจ็บไข้ได้ปวยเหล่านี้เรียกว่า อายุ

3.อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ความจริญก้าวหน้าในชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองผู้คนเหล่านี้เรียกว่า เดช เลขมงคล

4.การได้ทรัพย์สินเงินทอง มรดก โชค ลาภ บารมี ความสงบ ร่มเย็นอย่างมีความสุข ความป็นคนมีคุณธรรม คุณงามความดีเป็น มงคล เหล่านี้เรียกว่า ศรี

5.พ่อ แม่ ฐานะที่เป็นกแผ่นมั่นคง ทรัพย์สินดั่งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ ฐานะความเป็นอยู่ บนเรือน ที่อยู่อาศัย การเดินทาง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง เหล่านี้เรียกว่า มูละ

6.ความขยันหมั่นเพียร การงานที่ทำ การเล่าเรียนศึกษา ผลสำเร็จจากหน้าที่การงาน ความคิดริเริ่มและความพยายาม เหล่านี้ เรียกว่า อุตสาหะ

7.คนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรืออุปถัมภ์ คนที่ให้ความคุ้มครองคนที่เป็นที่พึ่งได้ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ อุปัชฌาย์ อาจารย์ครู ฯลฯ เหล่านี้เรียกว่า มนตรี

8.ศัตรู คู่แข่ง คู่อามาต อุปสรรค ความยากลำบาก รายจ่าย สิ่งที่เกิดป็นความชั่ว ความไม่ดี ทำให้มีเรื่องเสียหาย ฯลฯ เหล่านี้เรียกว่า กาลกิณี ทำนายฝัน

 

เลขมงคล

 

ทั้ง 8 ประการที่กล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในตัวคนเรา ทุกๆคนความเป็นไปของคนเราในแต่ละคนนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพล ของดวงดาวทั้ง ดังที่ได้กล่วมาแล้ว การคำนวณหาภูมิพยากรณ์ของ แต่ละบุคคลว่าชะตาใดมีดวงดาวใดบ้าง เข้าครองในตำแหน่งบริวาร, อายุ, เดช, ศรี.มูละ, อุตสาหะ, มนตรีและกาลกิณี หาได้โดยเล็งจาก อิทธิพลของดวงดาวประจำวันเกิดเป็นหลักเกณฑ์ แต่ในที่นี้ผู้เรียบเรียงจะอธิบายอย่างสรุปแบบง่ายๆเพื่อให้สะดวกแก่การทำความข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เลย (โดยหาอ่าน ได้จากคำพยากรณ์ประจำวันเกิดแต่ละวันในหนังสือเล่มนี้)

 

พยากรณ์ชีวิตตามวันเกิด

 

ทำนายฝัน คนวันอาทิตย์

 

ลักษณะทั่วไปของคนวันอาทิตย์(ทั้งหญิง-ชาย)คนเกิดวันอาทิตย์ราศีธาตุไฟ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงใหญ่มีแสงสว่างในตัวเอง และมีพลังงานที่แผ่รังสีแก่ดาวเคราะห์อื่นๆทำให้ สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าคน สัตว์ ตลอดจนพืชพันธุ์ต่างๆเจริญเติบโตมีชีวิตอยู่ได้และทำให้มีพลัง เลขนำโชค

ปกติคนเกิดวันอาทิตย์ ใจร้อนชอบแผลงฤทธิ์ให้ผู้คนรอบข้างเห็นอยู่บ่อยๆแต่คนวันอาทิตย์เป็นคนเห็นใจคนอื่นๆ เช่นกัน ผู้ใหญ่ ไมค่อยเลี้ยงหรือเลี้ยงยาก มีความดีที่ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบคน อุปนิสัยใจคอเป็นคนนักเลง แต่ไม่ใช่อันธพาล ใจคอกว้างขวางมีเพื่อนฝูงมาก ไม่เกรงกลัวใคร แต่มักเกรงใจคู่ครอง เป็นคนมีจิตใจสูง ผู้ใหญ่มักเมตตา เป็นคนมีสัจจะแทงหวย เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว เป็นคนรักศักดิ์ศรี รักสวยรักงาม มีความเพียรมานะ ปัญญาดีและเฉียบขาด รักเพื่อนแต่ ทำคุณคนไม่ขึ้นกล้าได้กล้าเสีย เจ้าชู้มักจะเป็นกำพร้า ชอบอิสระหากหญิง-ชายใดเกิดเดือนดี ปีเหมาะ จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงาน ตลอดจนธุรกิจ แต่ถ้าเกิดเดือนปีไม่ดีนัก มักจะเป็นคนขี้โรคเจ็บป่วยบ่อย โดยเฉพาะโรคหัวใจ เลขมงคล

คนวันอาทิตย์ เป็นมิตรคนวันพฤหัสบดี

คนวันอาทิตย์ เป็นศัตรูคนวันอังคาร

เทพบัญญัติคนเกิดวันอาทิตย์เลขมงคล

 

สิทธิการิยะ ท่านว่าผู้ใดเกิดในวันอาพิตย์ ผู้นั้นตกอายุในที่ ครุฑนามมีจิตใจเป็นกุศลศรัทธา ชอบคนคบหาสมาคม แต่มักอาภัพ ในการพึงญาติพี่น้อง แม้จะมีก็เหมือนไม่มี ชอบช่วยคนอื่น และการช่วยเหลือนั้นไม่ได้ผลดีตอบแทน บาครั้งกลับเป็นผลร้าย อย่างที่คนโบราณ ว่า “ทำคุณกับคนไม่ขึ้น” มักเชื่อคำพูดคนอื่น โดยไม่ทันไตร่ตรองหรือ พิจารณาให้รอบคอบ ต่อมาจึงคิดได้ในภายหลัง มักประสบความทุกข์ร้อนจากผู้อื่น เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วควรระวังเมื่ออยุครบ 21, 25, 26 และ 27 ปี อาจจะประสบเคราะห์ร้าย เมื่อผ่านเกณฑ์อายุดังกล่าว ก็จะไม่มีเคราะห์อะไรที่รุนแรง

 

ภูมิพยากรณ์ของคนเกิดวันอาทิตย์

 

ดาวอาทิตย์(๑) เป็นบริวาร มีลูกมีเมียมาก แต่ไม่เชื่อฟังว่า กล่าว ตักเตือนไม่ค่อยได้ เลขมงคล

ดาวจันทร์(๒) เป็นอายุ คนวันอาทิตย์มักมีอายุยืนกว่าพี่น้องเป็นคนที่เข้ากับพี่น้องไม่ค่อยได้

ดาวอังคาร(๓) เป็นเดช คนวันอาทิตย์มีบุคลิกเป็นคนมีอำนาจเหมือนกับราชสีห์

ดาวพุธ(๔) เป็นศรี คนวันอทิตย์โดยมากเป็นผู้มีฐนะระดับมหาเศรษฐี เลขมงคล

ดาวเสาร์(๗) เป็นมูละ คนวันอาทิตย์มีลักษณะรูปร่างท่าทาง ไมเด่น ประภทคำแต่นอก ข้างในผ่องแผ้วเนื้อนพคุณดาวพฤหัสบดี(๕) เป็นอุตสหะ คนวันอาทิตย์เป็นคนมีปัญญาฉลาด เป็นคนรู้เท่าทันคน การจะทำอะไรมักป็นบทเรียนให้แก่เขาเสมอดาวราหู(๘) เป็นมนตรี คนวันอาทิตย์มีปัญหาที่ลูกเมีย หรือ ผู้คนในความดูแลล้วนแต่ไม่ยอมฟัง สั่งสอนยก(แต่บางตำราก็ว่าลูกเมีย ตลอดคนในอุปถัมภ์ว่าง่ายสอนง่าย)

ดาวศุกร์(๖) เป็นกาลกิณี คนวันอาทิตย์กณฑ์ชะตาที่มีโภคทรัพย์มีตำหนิ ทำให้โชคไม่ดี เป็นคนที่ทำมาหากินทางทำไร่ทำนาไม่ขึ้น

 

ทิศต่างๆที่ให้คุณและโทษแก่คนวันอาทิตย์

 

การดำเนินชีวิตของคนเรามักไม่ค่อยคำนึงการจัดแต่งบ้านเรือนขอตน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสถาปนิกหรือมัณทนากร(นักตกแต่ง) แต่ในสมัยก่อน ปู่ ย่ ตา ยาย เขามีวิธีการจัดแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ถูกโฉลก” กับเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน เพื่อความเป็น “สิริมงคล” ทุกคนที่อาศัยอยู่จะได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ครอบครัวมีความสุขมั่นคงการจัดแต่งที่อยู่เขาจะจัดโดยดูจาก วันเกิด เป็นสำคัญจะได้รู้ว่าควรให้ห้องนอนอยู่หิทางใด ประตูบ้านควรทันหน้าไปทางไหน ยุ้งฉางอยู่ทางใดเลขนำโชค ฯลฯ แม้กระทั่งห้องน้ำห้องส้วมควรจะตั้งอยู่ตรงไหน จึงจะเหมาะสมไม่เป็นกาลกิณีทั้งหมดที่กล่าวมานี้เหมือนกับฮวงจุ้ยของจีนหรือที่เรียกกันว่า ภูมิลักษณ์ ซึ่งตำราฮวงจุ้ยของจีนจะเน้นในเรื่องนี้ เรื่องลม สภาพภูมิประเทศเช่น ลักษณะแผ่นดิน ลักษณะภูขา สภาพทางน้ำ ทางแยก ทางเข้า ทางออกฯลๆ แต่ตามตำราโหราศาสตร์ของไทยจะเน้นตำแหน่งทิศทางของส่วนต่างๆของตัวบ้าน(หมายถึง ห้องนอน ห้องพระ ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ห้องคนใช้ห้องครัว ฯลฯ) ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตำแหน่งของดวงดาว ประจำวันเกิดทำนายฝัน

 

แทงหวย

 

ในหนังสือนี้จะไม่อธิบายอย่างละเอียด เพราะเป็นเรื่องซับซ้อนและลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นเรื่องของอิทธิพลดาวประจำวันเกิดกับดวงดาว อื่นๆดังนั้นจึงสรุปทิศทางต่างๆที่ให้คุณประโยชน์แกคนเกิดวันอาทิตย์ และให้รู้จักหลีกเลี่ยงทิศทางให้กษแก่คนเกิดวันอาทิตย์ ดังนี้ทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นทิศบริวาร ควรให้ลูก หลานตลอดจนพี่น้องและบริวาร อยู่ทางทิศนี้ของบ้าน จะทำให้ครอบครัว มีความสุขทิศบูรพา(ตะวันออก) เป็นทิศอายุ ควรให้ญาติผู้ใหญ่ อาทิ ปู่ย่าตายาย ตลอดจนพ่อแม่อยู่ จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และถ้ามีคอกปศุสัตว์ควรจะตั้งทาทิศนี้ ทำให้สัตว์ที่เลี้ยงเจริญเติบโตแข็งแรงดี ไม่มีเจ็บป่วยทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) เป็นทิศเดช ควรที่เก็บอาวุธต่างๆทางทิศนี้ ทำให้มีพลังผู้คนเกรงกลัว ประตูรั้วเข้าบ้านหรือประตูบ้าน ควรตั้งที่ทิศนี้ จะทำให้มีโชคลาภอย่างคาดไม่ถึงทิศทักษิณ(ใต้) เป็นทิศศรี นับเป็นทิศแห่งสิริมงคลอย่างยิ่งของคนเกิดวันอาทิตย์ ดังนั้น การจัดสร้างที่อยู่อาศัยควรจะหันหน้าไปทาง ทิศใต้ประตูบ้านหรือรั้วบ้าน ควรสร้างไว้ในทิศนี้หรือทิเดช (ซึ่งทิศเดช ของคนเกิดวันอาทิตย์ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง) ส่วนห้องนอน ควรจัดห้องทางทิศนี้ของบ้านเป็นห้องนอนของตน เทพยาดาอารักษ์จะ ปกป้องคุ้มครองรักษให้อยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัย ถ้าจะขุดบ่อน้ำหรือ ตั้งตุ่มกินน้ำก็ควรตั้งที่ทิศใต้ เวลาล้างหน้าให้ทันหน้าสู่ทิศนี้เป็นประจำ จะบังเกิดสิริมงคลแก่ตน ส่วนการตั้งศาลภูมิหรือศาลเทพารักษ์ ควรบ่าย หน้ามาทางทิศนี้จะเป็นสิริมงคลแก่ตน ที่สำคัญการเก็บข้าวของมีค ตลอดจนเงินทองควรเก็บรักษาไว้ในห้อง หรือที่เก็บของตำแหน่งทิศใต้ ของบ้านจะมั่นคงและปลอดภัยเลขมงคล

ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) เป็นทิศมูละ หมายถึง ถ้ามียุ้งฉางให้ตั้งในทิศนี้หรือจะตั้งถุงข้าวสารหรือตุ่มข้าวสาร ควรตั้งตามทิศนี้ของตัวบ้าน แทงหวย

ทิศประจิม (ตะวันตก) เป็นทิศอุตสหะ หมายถึง ห้องครัว ห้องอาหาร ควรตั้งอยู่ในทิศนี้ของตัวบ้าน หรือทำเป็นห้องเก็บเครื่องใช้ เครื่องมือสำหรับทำมาหากิน ทำให้ขยันประกอบการ

ทิศพายัพ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นทิศมนตรี คนวันอาทิตย์ควรจัดห้องพระหรือตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ หรือทิ้งพระตำแหน่งทิศนี้เป็น มงคลแก่ตน

ทิศอุดร(เหนือ) เป็นทิศกาลกิณี เป็นทิศที่เหมาะสมแก่การสร้างห้องสุขาหรือห้องส้วม และเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยตลอดจนสิ่งปฏิกูลใน ทิศดังกล่าวเลขนำโชค

 

มงคลทิศสำหรับธุรกิจของคนวันอาทิตย์

 

1.ทิศตะวันออกเฉียงใต้(อาคเนย์)

2.ทิศใต้(ทักษิณ) แทงหวย

3.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(พายัพ)

ทิศต้องห้ามสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ของคนเกิดวันอาทิตย์ คือทิศเหนือ(อุดร)

 

วันที่เป็นมงคลของคนวันอาทิตย์ทำนายฝัน

 

1.วันอังคาร

2.วันพุธ

3.วันพฤหัสบดี

วันต้องห้ามของคนวันอาทิตย์ คือ วันศุกร์ แม้ว่ามีฤกษ์ดีหากฤกษ์ดังกล่าวตรงกับวันศุกร์ ท่านห้ามกระทำพิธีมงคลในวันนั้น ให้หาฤกษ์ใหม่ที่ไม่ตรงกับวันศุกร์

 

คู่ครองของคนวันอาทิตย์

ทำนายฝัน

คนเกิดวันอาทิตย์ควรเลือกคู่หรือหคู่ชีวิตที่เกิดวันไหนจึงถูกโฉลกอยู่ครองคู่กันตลอดไปเมื่อมาใช้ชีวิตคู่จะมีความสุข มีฐานะ มั่นคง ขอแนะนำเป็นแนวทาง ดังนี้ แทงหวย

1.คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันอาทิตย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

2คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันจันทร์ อยู่ในภณฑ์ “ธรรมดา”

3,คนเกิดวันอทิตย์ คู่กับ คนเกิดวันอังคาร อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

4.คนเกิดวันอาทิตย์ คู่ก้ ดนกิดวันพุร(กลางวัน) อยู่ในเกณฑ์”ไม่ดี” อยู่ไปทรัพย์สินเงินทองหรอยหรอลง เลขนำโชค

5.คนเกิดวันอาทิตย์ กับ คนกิดวันพฤสบดี อยู่ในเกณฑ์ “ไม่ดี” อยู่กัน ไปทะเลาะกันและบ่อยครั้ง

6.คนเกิดวันอทิตย์ กับ คนเกิดวันศุกร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”อยู่กันไปก็มีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์

7.คนกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนกิดวันเสาร์ อยู่ในเกณท์ “ดีมาก”อยู่กัน ไปทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมีมากมายและอยู่กันยืดเลขมงคล

8.คนเกิดวันอาทิตย์ คู่กับ คนกิดวันพุร(กลางคืน) อยู่ในเกณฑ์”ไม่ดี” อยู่กันไม่ยืดต้องหย่าร้างกัน

 

พระพุทธรูปประจำวันกิด(วันอาทิตย์)

 

พระพุทธรูปที่นิยมนำมาตั้งบูชาหรือทิ้งพระนั้น นอกจากพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็น พระประธาน ณ ที่บูชาหรือที่หิ้งพระแล้ว คนไทยนิยมอัญเชิญพระพุทธปบูชาพระประจำวันเกิดของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านมาตั้ง ณ ที่บูชานั้นด้วย เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่ตนเอง ตลอดจนผู้อยู่อาศัยด้วยกันกรณี เจ้าบ้าน หรือ เจ้าของบ้านเกิดวันอาทิตย์ พระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอาทิตย์ได้แก่ พระพุทธรูปยืนปางถวายเนตร ซึ่งมี พุทธลักษณะดังนี้พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยบถยืน ยกพระทัตถ์น้อยๆลืมพระเนตรทั้งสองเต็มที่ทอดพระเนตรดูมหาโพธิพฤกษ์ พระหัตถ์ทั้งสอง ห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระพลา พระหัตถ์ขาวกับพระทัตถ์ซ้ายอยู่ในพระอาการสังวาร ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางนี้ มีตำนานเลขานสืบต่อกันมา ดังนี้เมื่อพระพุทธจ้า ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ทรงประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ร่มมหาโพธิ์ 7 วัน หลังจากนั้น พระองค์ทรงเสด็จออกจากรากไม้มหาโพธิ์ ไปประทับยืนกลางแจ้งทาง ทิศเลขมงคลเหนือของต้นมหาโพธิ์ ทรงทอดพระเนตรเลขนำโชคต้นโพธิ์โดยไม่กระพริบ พระเนตร ด้วยพระอิริยาบถดังกล่าวถึง วัน สถานที่เสด็จประทับยืน ด้วยพระอิริยาบถนั้นนับเป็นนิมิตรมหามงคลเรียกว่า “อนิมิสสเจดีย์” พระพุทธจริยที่ทรงจ้องพระเนตรดูไม้มหาโพธิ์ โดยมิได้ กระพริบแทงหวยพระเนตรถึง วันนั่น เป็นที่มาแห่งตำนานการสร้างพระพุทธ รูปปางนี้ เรียกกันว่า “ปางถวายเนตร” พระพุทธรูปปางถวายเนตรนี้ นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปที่สักการะบูชาประจำวันของคนเกิดวันอาทิตย์ โดยมีคาถาบูชาประจำพระพุทธรูปปางนี้ ทำนายฝัน