การเตะอันเป็นเอกลักษณ์ในมวยไทย


มวยไทย

สล็อตมวยไทย

หากหลาย ๆ คนกล่าวถึงประเทศไทย สิ่งที่มีชื่อเสียงอยู่คู่บ้านคู่เมือง มีประวัติศาสตร์มากมาย และมีมาอย่างยาวนาน คงจะหนีไม่พ้น “มวยไทย” กำเนิดของมวยไทย ในประวัติศาสตร์ไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการว่าเกิดขึ้นเมื่อใด สมัยใด ไม่มีหลักฐานการบันทึกอย่างชัดเจน แต่เรามีความเชื่อว่า มวยไทย เกิดขึ้นพร้อมกับการมีอยู่ของประเทศไทยนี้ มวยไทยไม่เป็นเพียงแต่การต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้น มวยทั้งยังเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งอีกด้วย ในสมัยอดีต มีบันทึกถึงมวยไทยในฐานะศิลปะการต่อสู้มาอย่างช้านาน เกิดการฝึกฝนแก่ผู้คนทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับสามัญชนคนธรรมดา ไปจนถึงระดับหน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์ และ พระมหากษัตริย์ คนไทยในอดีตใช้ศิลปะมวยไทยนี้ในการประลอง ต่อสู้ สามารถสยบแก่อริข้าราชศัตรู ปกป้องอาณาจักรสยามแห่งนี้มาตั้งแต่ก่อนยุคอาณาจักรกรุงสุโขทัย มาจนถึงยุคอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ศิลปะการต่อสู้มวยไทยนี้ ได้หลอมรวมภูมิปัญญาทางด้านความสวยงามของท่วงท่า และจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่สั่งสมทุกท่วงท่าด้วยประสบการณ์ บ่มเพาะด้วยระยะเวลา โดยเป็นการต่อสู้ที่ใช้ประโยชน์จากอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่มี ไม่ว่าจะเป็น หมัด เข่า ศอก แขน ขา เท้า หรือแม้แต่ส่วนบนสุดของร่างกายที่ไม่น่าจะนำไปต่อสู้ได้อย่างศีรษะ ศิลปะมวยไทย มีความแข็งแกร่ง และงดงาม อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีหลักสูตรที่ไม่มีที่ไหนในโลกเสมอเหมือน 

หลักฐานการบันทึกพอจะปรากฎอย่างคร่าว ๆ ถึงประวัติศาตร์ กล่าวไว้ว่า ก่อนจะมาเป็นสยามประเทศ ชุมชนก่อนยุคอาณาจักรกรุงสุโขทัย หากผู้ที่ต้องการทำฝึกฝนมวยไทย ต้องไปหาฝึกตามสำนัก ซึ่งสำนักฝึกสอนมวยไทยในอดีต จะมีสำนักอยู่ตามสถานที่สำคัญต่อชุมชน เช่น สำนักฝึกเรียนมวยไทยในวัด จะมีครูมวยฝีมือดี โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ จะทำการฝึกฝน เคี่ยวเข็ญ จนนักเรียนที่ได้รับการฝึก เกิดความเก่งกาจ ชำนาญ สามารถนำไปใช้ป้องกันตัว หรือแม้แต่ปกบ้านป้องเมือง อีกด้วย สำนักฝึกมวยที่มีบันทึกในสมัยนั้น ที่ปรากฎหลักฐานการบันทึก มีชื่อสำนักว่า “สำนักสมอคอน แห่งลพบุรี” 

ในช่วงสมัยยุคอาณาจักรกรุงสุโขทัย เกิดการสร้างกระแสชาตินิยมขึ้นในสมัยนั้น กล่าวคือ ได้มีการปลุกขัวญและกำลังใจคนในชาติ ให้เกิดความรักชาติรักแผ่นดิน ส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ ให้มีความรัก ความสามัคคีต่อชาติ มีสำนึกการปกป้องชาติ เสียสละต่อส่วนรวมและผืนแผ่นดินที่อาศัยอยู่ ด้วยการฝึกฝนอย่างเข้มข้น หรือเรียกสิ่งนี้ว่า “เส้นทางแห่งชายชาตรี” 

บทบาทสำคัญของมวยไทยในอดีต ถูกบันทึกได้ปรากฎในพระอิริยาบทอันแข็งแกร่งและองอาจ ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตหลายพระองค์ รวมไปถึงนักรบไทยที่มีชื่อเสียงตามหลักฐานการบันทึกที่ปรากฎ นับตั้งแต่ยุคก่อนกรุงสุโขทัย สืบจนยุคกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน

คนไทย กับ มวยไทย คือความผูกพันในระหว่างการต่อสู้ในสายเลือด และศิลปะ ความสวยงาม แต่ถึงอย่างนั้น มวยไทย ก็ไม่ได้มีแต่เพียงข้อจำกัดที่ลีลาและรูปแบบในการแข่งขัน หากแต่มีความสำคัญลึกในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา รากเหง้าของทางวัฒนธรรม จนเกิดเป็นชนชาวไทย มวยไทยยังได้หล่อหลอมจิตวิญญาณ วิถีทางสังคม การดำเนินชีวิต ผนวกกับศิลปะศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ อันเป็นลักษณะเฉพาะ เป็นเอกเทศ ไม่ยอมขึ้นกับใคร ดำรงความเป็นเอกราช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่า มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอย่างแท้จริง 

หากต้องการฝึกฝนวิชามวยไทย เราจำเป็นต้องรู้ถึงหลักการขั้นพื้นฐานของการฝึกฝน หลักพื้นฐานแม่ไม้มวยไทย เป็นทักษะของศิลปะการต่อสู้และกลมวย การทำความเข้าใจในเบื้องต้นจึงมีความสำคัญ เมื่อเราชำนาญในทักษะแรกแล้วนั้น ก็จะได้มีเสต็ปการพัฒนาไปสู่ทักษะขั้นสูงในขั้นต่อไป ซึ่งการออกท่วงท่า โดยใช้หมัด เข่า ศอก เป็นท่าพื้นฐานของมวยไทยที่มีอยู่หลายแบบ และมากมาย ในบรรดาเหล่าครูมวยผู้มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ ได้คิดค้นและพัฒนาโดยมีต้นแบบมวยไทยเดิม ในการเรียนการสอนของครูมวย ได้คิดค้นในส่วนของท่ารำมวย การไหว้ครู การออกอาวุธ ทั้งหมดนี้ได้ถูกนำไปใช้ และจดบันทึก เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ศึกษารุ่นหลังต่อไป ผู้ที่จะทำการศึกษาวิชามวย ไม่เพียงแต่เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัว หากแต่ผู้ศึกษาศิลปะมวยไทยทุกคน ยังต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม มีหลักคุณธรรมประจำใจ มีความเคารพนับถือต่อมวยไทย ไม่นำวิชาและความสามารถไปใช้ในทางที่ผิด หรือทำร้ายผู้คน

ภายหลังต่อมา การพัฒนามวยไทยได้พัฒนาจากศิลปะการต่อสู้ในอดีต เข้าสู่การแข่งขันในลักษณะเกมส์กีฬา ทำให้มวยไทยในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรำมวย มีการพัฒนาไปอย่างสร้างสรรค์ มีทั้งความเข้มแข็ง ดุดัน และมีความอ่อนช้อยสวยงาม ตามแบบฉบับเอกลักษณ์ศิลปะไทย มีความหลากหลายในส่วนของท่ารำที่เพิ่มมากขึ้น และในส่วนของการไหว้ครูมวย รวมไปถึงกฎกติกาที่เพิ่มเข้ามา แต่ถึงจะมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาท่วงทาลีลาไปอย่างมากมาย มวยไทยยังคงมีมนต์เสน่ห์ มีกลิ่นไอของวัฒนธรรมไทยอันเป็นรากเหง้าที่น่าหลงใหล ไม่เสื่อมคลาย

ในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยของประเทศไทย ได้มีสถานที่การจัดการแข่งแขันเป็นประจำ สถานที่ที่มีชื่อเสียงในการจัดการแข่งขันชกมวยที่เป็นที่รู้จักในคนไทยทุกคน เช่น สนามเวทีมวยลุมพินี และสนามมวยเวทีราชดำเนิน การจัดการแข่งขันชกมวยนี้จะมีการถ่ายทอดออกอากาศทางทีวีให้ผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศได้รับชมเสมือนได้มาอยู่ชิดติดขอบเวทีกันเลยทีเดียว ยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไร้ขีดจำกัด ผู้ที่ชื่นชอบเกมส์กีฬาชกมวย สามารถติดตามรับชมได้ช่องทางอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถรับข่าวสารมวยทางอินเตอร์เน็ต เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ ต่างมีเว็บไซต์เกี่ยวกับมวยให้เลือกชม

มวยไทยในสายตาชาวต่างชาติ ในส่วนของต่างประเทศ ด้วยความแข็งแกร่งและความสวยงามน่าหลงใหลของศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทย ทำให้ได้รับความสนใจแก่ชาวต่างชาติอย่างมากมาย ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการฝึกฝนศิลปะมวยไทยนี้ ส่งผลให้ภาพธุรกิจการท่องเที่ยวจัดโปรแกรมทัวร์พิเศษ มีการการเข้าชมมวยไทย ไปจนถึงโปรแกรมการฝึกมวยไทยขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงของฝากของที่ระลึกเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยอีกมากมาย กางเกงมวยไทยก็เป็นสินค้ายอดฮิต สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยได้อีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย 

ด้วยความที่เกมส์กีฬาที่พัฒนาไปอย่างหลากหลาย ทำให้ในบางครั้ง มวยไทย อาจถูกมองไปในแง่ของเกมส์การพนัน แต่นั้นก็เป็นเพียงสายตาคนบางกลุ่มเท่านั้น ศิลปะมวยไทยยังคงเป็นที่ยอมรับ ในฐานะเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย เป็นมรดกอันล้ำค่า มีเอกลักษณ์แบบฉบับเฉพาะตน มีท่วงท่าลีลาสวยงาม ใช้ในการข่มขัวญคู่ต่อสู้ และสร้างขัวญและกำลังใจให้ผู้ชก ไม่ว่าจะเป็น ท่าพระรามแผงศร เป็นท่าที่แข็งแรง ดุดัน น่าเกรงขาม อีกทั้งยังมีลีลากระบวนท่าทางแม่ไม้มวยไทยอื่น ๆ อีก เช่น ท่าที่เน้นการใช้ส่วนขาออกอาวุธและป้องกันคู่ต่อสู้ เรียกท่านี้ว่า ท่าเถรกวาดลาน เป็นท่าที่มีความเข้มแข็งและสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือน เป็นมรดกประจำชาติคู่ควรแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ มวยไทยจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่คนไทย ก่อเกิดเกียรติภูมิให้แก่ชาติบ้านเมือง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย ให้คนทั่วโลกได้เข้าใจถึงประเพณี ขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมความเป็นไทยได้มากขึ้น โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มีการกำหนดวันมวยไทย ให้เป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในวันนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ป้องก้นตัวแบบมวยไทย ได้จัดพิธีบวงสรวงแก่พระเจ้าเสือ พิธีไหว้ครูมวยไทย สามารถติดตามศิลปะการแสดงต่าง ๆ ได้ทางศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัดแต่ละจังหวัด ตามสะดวก

ดนตรีในมวยไทย

หลาย ๆ คนอาจมีคำถามว่า ในการแข่งขันการชกมวยไทย ทำไมต้องมีการเล่นดนตรี หรือเปิดซาวด์ดนตรี ประกอบการแข่งขันการชกด้วยทุกครั้ง ในบทความนี้ทางผู้พิมพ์จะพาไปเจาะลึกถึง ความเกี่ยวข้องระหว่างมวยไทย และ ดนตรีประกอบการชกมวยไทย ว่ามีประวัติความเป็นมายังไง เกี่ยวข้องกันตรงไหน เราไปดูพร้อมกันในหัวข้อต่อไปได้เลย

ในทางหลักวิชาการ เราจะเคยได้ยินกันว่า ดนตรีนั้นเกิดจากการเลียนแบบเสียงตามธรรมชาติ เป็นจินตนาการที่สืบไปถึงอารมณ์ของมนุษย์เรา เช่น การที่มนุษย์เราร้องไห้นั้น มีทั้งอารมณ์ดีใจและเสียใจ อารมณ์ต่าง ๆ จึงได้เกิดการประดิษฐ์เสียงดนตรีเพื่อเลียนแบบอารมณ์มนุษย์ เกิดการสร้างสรรค์ท่วงทำนองที่ทำให้เราจินตนาการไปถึงอารมณ์นั้น ๆ นี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้มวยไทย ต้องมีดนตรีประกอบ เพื่อให้ผู้รับชมการชกมวย มีอารมณ์ร่วมไปกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

มวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน ยาวนานพอ ๆ กับการมีอยู่ของชาติไทย ในปัจจุบัน ศิลปะการต่อสู้มวยไทย ได้เปลี่ยนไปในลักษณะการกีฬา และได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ นิยมใช้มวยไทย ออกไปในรูปแบบการออกกำลังกาย เนื่องจากการออกกำลังโดยใช้ศิลปะการเคลื่อนไหวแบบมวยไทย จะใช้พลังงานมาก สามารถเบิร์นไขมันได้อย่างดี ท่วงท่ามวยไทยในการออกกำลังกาย สามารถเบิร์นได้ แปดร้อย ถึง หนึ่งพัน แคลฯ กันเลยทีเดียว มวยไทยจึงมีส่วนในชีวิตประจำวัน เป็นทั้งการออกกำลังกาย และศึกษาศิลปะการป้องกันตัวไปอย่างควบคู่กัน 

มวยไทยกับดนตรี

อุปกรณ์เครื่องดนตรีหลัก ๆ ที่ใช้ในการเล่นดรตรี ประกอบการชกมวย ได้แก่ ปี่ชวา, กลองแขก, และฉิ่ง เพียงเครื่องดนตรีสามอย่างนี้ ก็สามารถใช้บรรเลงเพลง ไปพร้อมกับการแข่งขันชกมวย ดนตรีไทยกับมวยไทย เป็นของคู่กันที่ไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ จังหวะของท่วงทำนองดนตรีทำให้เราเข้าถึงเกมส์ยิ่งขึ้น ได้ได้อารมณ์สื่อถึงความดุดัน และลุ้นไปพร้อม ๆ กับนักชกบนเวทีอีกด้วย

การเตะอันเป็นเอกลักษณ์ในมวยไทย

หลาย ๆ คน คงพอรู้กติกาการชกมวยทั่วโลกดี การเตะ เป็นสิ่งที่ผิดกติกาในมวยหลายประเภท แต่ไม่ใช่ในมวยไทย ซึ่งกีฬามวยไทยเอกลักษณ์ที่สำคัญ เป็นที่จดจำแก่คนไทยและคนทั่วโลกนั่นคือ การออกอาวุธโดยการเตะ นั่นเอง

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย การใช้เท้าในการออกอาวุธ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การใช้เท้าแบบเตะ กับการใช้เท้าแบบถีบ การเตะกับการถีบ เป็นลักษณะการใช้ที่ต่างกัน กล่าวคือ การเตะ จะเน้นการออกอาวุธจากส่วนเอวถึงปลายเท้า ส่วนการถีบ เป็นการใช้ฝ่าเท้า หรือปลายเท้า ในการออกอาวุธต่อสู้ สองลักษณะนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งในส่วนของท่าทาง น้ำหนักที่ใช้ และผลลัพธ์ในการต่อสู้

ปรเภทของการเตะมีอะไรบ้าง

การเตะก็จะมีลักษณะปลีกย่อยไปอีก 4 ลักษณะ ได้แก่

  1. การเตะตรง ลักษณะการเตะก็ตามชื่อที่เรียกเลย คือการออกอาวุธเท้าที่จะต้องเตะออกไปตรง ๆ โดยที่เท้าตั้งฉากกับพื้น เป็นต้น
  2. การเตะตัด มีลักษณะที่วาดขาออกไปให้ขนานกับพื้น การเตะโดยใช้ท่านี้ ทำได้หลายระดับ เช่น เตะส่วนขา ลำตัว หรือบริเวณอวัยวะส่วนอื่นที่สูงขึ้นไปอีก ตามแต่ทักษะผู้เตะจะสามารถเตะได้
  3. การเตะตวัด ลักษณะการเตะนี้จะออกไปแบบเฉียง ผู้เตะต้องทำการเตะเฉียงลงพื้น เพื่อให้โดนไปยังเป้าหมายคือคู่ต่อสู้นั่นเอง
  4. การเตะกลับหลังเตะ เป็นลักษณะการเตะแบบหมุนลำตัว โดยการเหวี่ยงขาไปทางข้างหลัง เป็นการเตะที่เน้นการหลอกคู่ต่อสู้ให้เกิดความสับสน

ประเภทของการถีบมีอะไรบ้าง

การถีบจะมีลักษณะปลีกย่อย 5 ลักษณะ ได้แก่

  1. การถีบตรง คือการถีบที่ใช้เท้าดันออกไปตรง ๆ ปลายเท้าหรือส้นเท้า ให้โดนกับส่วนต่าง ๆ ตามร่างกายของคู่ต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเท้าไปแบบตรง หรือว่าจะงอเข่าแล้วเหยียดถีบออกไป ก็สามารถทำได้ทั้งนั้น
  2. การถีบข้าง คือ การที่ใช้เท้าถีบไปยังด้านข้างของลำตัว
  3. การกลับหลังถีบ คือการใช้เท้าเหยียดถีบตรงออกไปข้างหลัง 
  4. การกระโดดถีบ คือการถีบที่ต้องเอาเท้าไปด้านหน้า พร้อมกับกระโดดลอยตัวขึ้น แล้วใช้เท้าถีบไปให้โดนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งบนร่างกายของฝ่ายตรงข้าม
  5. การถีบจิก คือการใช้ปลายเท้า เหยียดออกไปให้ปะทะกับบริเวณหน้าท้อง หรือ บริเวณลิ้นปี่ของฝ่ายตรงข้าม

มวยไทยกับการใช้ขาและเท้า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเตะ หรือการถีบ หรือแม้แต่การใช้เข่า ผู้ฝึกสมัครเล่นรวมไปถึงนักมวยทุกคน ต้องทำการฝึกฝนเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ การหมั่นฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ จากการฝึกโดยอาศัยระยะเวลา ก่อให้เกิดประสบการณ์ และทักษะที่เชี่ยวชาญตามมา โดยในการฝึกฝนนั้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกขั้นต้น ไปตลอดจนการพัฒนาสกิลมวยไทยในระดับที่สูงขึ้น จำเป็นต้องมีผู้แนะแนวทาง ผู้ให้คำปรึกษา หรือที่เราเรียกว่า โค้ช นั่นเอง การต่อยมวยทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการต่อยขึ้นชกแข่งขัน หรือ ต่อยมวยเพื่อเป็นเกมส์กีฬาออกกำลังเพื่อสุขภาพ จำเป็นต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนทุกครั้ง ต้องเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อลดการบาดเจ็บจากกีฬาต่อยมวยที่กำลังรับการฝึกฝน เมื่อเรารู้หลักต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว จะทำให้เรามีความสุขกับการเรียนรู้ถึงเสน่ห์ของมวยไทยมากยิ่งขึ้น ได้ทั้งสุขภาพและความสนุกไปแบบพร้อม ๆ กัน อีกด้วย