เลขศาสตร์เศรษฐีบอก เลขมงคล เลขนำโชค ทำนายฝัน หวยแม่นๆ


ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์มือถือในทฤษฎีดรูวิชัยเลงศาสตร์เศรษฐี

 

ตัวอย่าง0xx-abcdefg เลขนำโชค ทำนายฝัน

0XX ตรงตำแหน่งนี้ ไม่่่ว่า 0XX จะเป็นเลขอะไร จะมีเลขที่ซ้ำกันนับลันเลขหมาย คงเป็นไปไม่ได้ที่คนนับล้านคนที่มีเลข OXXช้ำกันจะมีชีวิตเหมือนกันดังนั้นจะเปรียบเทียบ่่ว่า ตรงตำแหน่ง 0XX คือคำนำหน้าชื่อคนก็แล้วกันนะครับชื่อคนมีคำนำหนชื่อที่หลากหลาย ไม่่่ว่าจะเป็น นาย นาง นางสาวเด็กชาย เด็กหญิงอีกตัวอย่างของคำนำหน้าชื่อบุคคลคือ ยศ ตำแหน่งทางวิชาการด้านการศึกษาเช่น ตร. ศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือยศทางสายงานราขการ ไม่จะเป็นตำรวจ ทหาร หรือหลายองค์กคำนำหน้า ตัวอย่งเช่น พลตรี พลโท พลเอก เป็นดัน คำนำหนเหล่านี้จะบอกถึสถนะปัจจุบันวคนคนนั้นมีหนัที่การงานอะไร แต่ก็ไม่ได้เป็น หวยแม่นๆ

เครื่องแสตงความสำเร็จของชีวิตเสมอไป เพราะบางคนมีคำนำหน้าเป็นนาย นางสว แต่ก็ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจได้เหมือนกัน อาจเป็นเจ้าสัวใหญ่โตมีบารมี และมีรทธิพล ก็เกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบัน แต่คนที่มีมีตำแหน่งนำหนชื่อนั้นก็อาจจะมีเครดิตหรือความน่าเชื่อถือเป็นธรรมดาดังนั้นจึงขอให้นิยามตรงตำแหน่ง 0นี้่่ว่า เลขของสังคม นี่คือเลสทช. ซึ่งเป็นการรันตัวเลขป็นระบบเหมือนบัญชรนาคารนั่นเอง ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์มือถือและความหมายเป็นตำแหน่งภาคขยายความหมายเชิงลึก หวยแม่นๆ

 

เลขนำโชค

 

ตัวอย่าง 0xx-abcdefg หวยแม่นๆ  ทำนายฝัน

0x หมายถึง สุภาพแวดล้อมหรือสังคมที่เราต้องพบเจอ เลขมงคล 

0xx-abcdefg ในตำแหน่ง x-a เป็นตำแหน่งที่สำคัญพอสมควร แต่ไม่ได้ชี้เป็นขี้ตายถึงความสำเร็จ แต่เป็นตำแหน่งที่แสดงถึงสภาพชีวิตของบุคคลนั้นกับสัดมที่เราต้องเจ หรือสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าเป็นอันดับแรกของทุกสถานที่และทุเหตุกรณ์ที่เรต้องเจอ เป็นรหัสแสดงกรรมอย่างหนึ่งเพราะปัจจัยบางอย่างนั้น ต่อให้เรามีความพร้อมอย่างไรเราก็ไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือความหมายของ 0XXนั่นเอง จึงถือ่่ว่านี่เป็นปัจจัยภายนอก คือสภาพแวดล้อมนอกบ้าน ส่วนเลข 7 ตัวลังคือสภาพแวดล้อมภายในบ้านหรือครอบครัวเรานั่นเอง เปรียบเทียบได้่่ว่าเลขศาสตร์ในเบอร์กรศัพท์นั้นเปรียบเสมือนฮวงจัยที่เคลื่อนที่ได้ เราสามารถบริหารจัดการพลังงานตรงนี้ได้ ถ้เรามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องกลับมาเรียนรู้กันอีกครั้งในเรื่องตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์นะครับOxx-abcdefg ตำแหน่ง x-a นั้น แสดงค่าหรือแสดงผลกับสิ่งที่เราต้องพบเจอ สามารถนำตำแหน่งนี้มาพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์ได้ เป็นคู่เลขที่สัมพันธ์กันในตำแหน่งนี้ซึ่งจะบอกถึงระยะเวลในการส่งผล่่ว่าเร็วหรือข้าเป็นประเด็นสำคัญถ้าในเบอร์โทรศัพท์มีตัวเลขหมือนกันทั้ง7 หลัก แต่ต่างกันตรงตำแหน่ง0xx-a แต่ในตำแหน่ง -ห นั้นเหมือนกันจะเกิดความต่างตามตัวอย่าง หวยแม่นๆ

 

ทำนายฝัน ตัวอย่างเช่น 

098-7xx-xxxx 097-7xx-xxxxตำแหน่งความสำคัญของเลข 7 นั้นสัมพันธ์กับเลขที่ดีหมดเลย มกตัวอย่าง 7หห- หOห เป็นคู่เลขที่ดีหมดเลยดังนั้นขอสรุป่่ว่า Oxx-aถ้าคู่เลขศาสตร์ตำแหน่ง ห หรือ X-a เป็นคู่เลขศาสตร์ที่ดีก่่ว่าก็จะส่งผลเร็วก่่ว่าตามตัวอย่าง x-a ของเบอร์ตัวอย่างคือ 87 และ 77 พอมาดูความหมายคู่เลข 87 นั้นดีก่่ว่า 77 แน่นอนครับ เลขมงคล หวยแม่นๆ

 

ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์มือถือในทฤษฎีดรูวิชัยเลขศาสตร์เศรษฐีตัวอย่างOxx-abcdefg เลขมงคล  คือ ความหมายของชื่อตำแหน่งและความหมายที่จะเกิดขึ้นกับตำแหน่งนั้น ๆabc ชื่อตำแหน่งคือ ตำแหน่งดูดทรัพย์หลักbcd ชื่อตำแหน่งคือ ตำแหน่งดูดทรัพย์รองความหมายุของตำแหน่งทั้งสองนี้คือ ตำแหน่งในการหาเงิน หาทรัพย์ connection การปฏิบัติตัว การพูดการเจรจาบุคลิกลักษณะ และยังหมายถึงครอบครัวcde ชื่อตำแหน่งคือ ตำแหน่งเพิ่มพูนทรัพย์ความหมายของตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของจุดความคิดซึ่งมาขยายการกระทำหรือเป็นตำแหน่งต่อยอดนั่นเองdef ชื่อตำแหน่งคือ ตำแหน่งรักษาทรัพย์หลักefg ชื่อตำแหน่งคือ ตำแหน่งรักษาทรัพย์รองความหมายของ2 ตำแหน่งนี้คือ สถานะทางการเงินการบริหารการเงิน การบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างบอกถึงการเก็บเงิน หลักทรัพย์ที่มี และจิตใจde ชื่อตำแหน่งคือ การงินและการงานตำแหน่งนี้หมายถึง สถานะการทำงาน การประกอบอาชีพ การทาเงินจากที่ทำงาน เลขศาสตร์นั้นได้ตรงอาชีพหรือไม่fg ชื่อตำแหน่งคือ ตำแหน่งจิตใต้สำนึกสภาพจิตใจ และสถานการณ์ด้านความรักเลขนำโชค ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่บอกถึงจิตใต้สำนึก ความรู้สึกลึกๆ การแสดงออกที่เป็นตัวตน รวมถึงสถานการณ์ด้านความรักและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วย เป็นตำแหน่ที่สำคัญไม่แพ้ตำแหน่งอื่นเพราะนี่คือหัวใจ ใจเป็นประธาน ใจเป็นนย ดังคำกล่าวที่่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองdefg ชื่อตำแหน่งคือตำแหน่งสี่ขุนคลัง หรือตำแหน่งคลังหลวง หวยแม่นๆ

 

หมายถึงภาพรวมของสภาพการเงินที่แท้จริง่่ว่าที่หามาได้นั้นเหลือมากหรือน้อย และมีหลักทรัพย์หรือไม่ตำแหน่งOx xabc bcd cde def efg de fgd efg หวยแม่นๆ ตารางตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์มือถือและความหมายเบอร์แบบชั้นสูง ตัวอย่าง Oxx-abcdefgชื่อตำแหน่ง ความหมาย สภาแวดล้อมหรือสังคมที่เราสถานการณ์และต้องพบเจอ ทั้งควบคุมได้และสังคมนอกบ้านควบคุมไม่ได้หาทรัพย์, บุคลิก, คำพูดและการดูดทรัพย์ (หลัก)เจรจา, ความรู้สึกแรกที่พบเจอ ,ดูดทรัพย์ (รอง)ครอบครัวการต่อยอด, การพัฒนา, ความคิดเพิ่มพูนทรัพย์เบื้องต้นรักษาทรัพย์(หลัก)รักษาทรัพย์ให้คงอยู่, สถานการณ์รักษาทรัพย์ (รอง)การเงินที่แท้จริง, จิตใจสถานการณ์ของการทำงานและการทำเงิน,การทำเงิน, ความสัมพันธ์ในที่การทำงานทำงานสภาพจิตใจ, สภาพความรัก,จิตใต้สำนึก,จิตใต้สำนึก, ความสัมพันธ์กับความรัก, หัวใจคนรอบข้างสภาพการเงินที่แท้จริง่่ว่าที่หามาสี่ขุนคลังได้นั้นเหลือมากหรือน้อย มีหลักหรือคลังหลวงทรัพย์หรือไม่

 

ทำนายฝัน 4 วิธีการดูวิถีชีวิตบุคคลผ่านเลขศาสตร์ในเบอร์โทรศัพท์มือถือคุณเชื่อหรือไม่่่ว่า…แค่เรามองเห็นตัวเลขในเบอร์มือถือของคนนึ่งตน ก็สามารถรู้ชีวิตเขาได้กายใน5 นาที…

 

หวยแม่นๆ เพราะตัวเลขคือ รหัสแสดงกรรมเพราะตัวเลงคือ รหัสชีวิตเพราะตัวเลขคือ หวยแม่นๆ ภาษาสากลของจักรวาลเลขศสตร์หรือตัวลขในเบอร์มือถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราประหยัดวลาในการเรียนรู้ชีวิตของคนหนึ่งคน แค่เรามองเห็นเบอร์มืถือที่ขาใช้ป็นวลานานเกิน 1 ปี เราก็รู้ชะตาชีวิตเขาได้ถึง 80 %อย่าเพิ่งเชื่อครับ ให้ท่านลองปฏิบัติตามเคล็ดลับง่ายๆ ดังนี้เมื่อเรารู้ชะตาชีวิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนหนึ่งคนที่เราพบเจอกันในครั้งแรก โดยใช้เวลาสั้นๆ แค่5 นาที นี่คือเรื่องมหัศจรรย์มาก ถูกต้องไหมครับดังนั้นชีวิตเราจึเราสามารถแยกได้่่ว่า คนนี้มีชีวิตและนิสัยใจคอเป็นอย่างไร เราควรคบหาระดับไหน เลขมงคล ทำให้ชีวิตปลอดภัยมากขึ้น มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น เราจึงมีโอกาสที่จะพูดประโยคนี้แบบเต็มปากเต็มคำ่่ว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะตัวเลขเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรู้ชีวิตของคนหนึ่งคนคือ รู้เบอร์มือถือที่เขาไข้มานานเกิน 6 เดือนขึ้นไป แต่ถ้าเกิน 1 ปืีก็จะมีความแม่นยำสูงมากดังนั้นระยะเวลกรใช้เบอร์มือถือจะเป็นปัจจัยที่บอกถึงความแม่นยำนั่นเองด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน คนเรามีความซับซ้อน ทั้งด้านความคิดและวิถีชีวิต จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราควรเรียนรู้เรื่องเลขศาสตร์ในเบอร์มือถือ เพื่ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น ปลอดภัย และรู้เท่าทันคนมีวิธีการดังนี้ เลขนำโชค ทำนายฝัน

 

  1. ต้องทราบเบอร์โทรศัพท์มือถือทั้ง 10 หลัก ทำนายฝัน
  1. ต้องทราบระยะเวลาการใช้งานจริงของเบอร์โทรศัพท์มือถือนั้นๆ
  1. จับคู่เลขศาสตร์ หวยแม่นๆ
  1. ดูความหมายคูลศาสตร์กระทบตำแหน่งในเบอร์โทรศัพท์มือถือ (บทที่ 6) เลขมงคล 

 

เพียงแค่นี้เรก็รู้ชีวิตผู้ใช้เบอร์นั้นได้แล้วครับ แต่สำคัญคือเราต้องจำข้อมูลความรู้ที่เป็นชุดความรู้สำเร็จรูปในที่ ให้ไต้่ว่าความหมายของแต่ละคู่ที่กระทบตำแหน่งนั้นหมายถึงอะไรตัวอย่าง โครงสร้างเบอร์มือถือ Oxx-abcdefg  เลขนำโชค 

ตัวอย่างการดูวิถีชีวิตบุคคลด้วยเลขศาสตร์ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทำนายฝัน

 

  1. เบอร์โทรศัพท์มือถือตัวอย่าง 096-978-9955 เลขนำโชค 
  1. ระยะเวลาการใช้งาน 1ปเลขมงคล 
  1. จับคู่เลขงศาสตร์ได้ 8 ดู่ ดังนี้ 96 / 69 / 97 / 78 / 89 / 99 / 95/ 55
  1. ดูความหมายคู่เลขศาสตร์กระทบตำแหน่งในเบอร์โทรศัพท์มือถือสามารถปิดดูความหมายคู่เลขศาสตร์กระทบตำแหน่งในเบอร์มือถือซึ่งอยู่บทที่ ่่ว่าคู่เลขศาสตร์คู่นั้นตรงกับตำแหน่งอะไรและความหมายของแต่ละคู่คืออะไรเพียงเท่านี้เราก็สามารถเรียนรู้ชีวิตของคนหนึ่งคนได้ภายในระยะเวลาเพียง 5 นาทีคือความอัศจรรย์ของตัวเลขในเบอร์มือถือนั่นเอง

 

 บทที่ 5 การผสมเลขศาสตร์การกระจายเลขศาสตร์และการกระทบเลขศาสตร์

จากโครงสร้างตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์มือถือดังนี้0xx-abcdefg ทำนายฝัน 

หวยแม่นๆ ผ่าตัดโครงสร้างเลขศาสตร์ในเบอร์มือถือแบบละเอียด จากเลข7 ตัวหลังของมือถือหรือตำแหน่งประธานในบทเรียนนี้จะบอกถึงประโยชนจกการผสมเลขศาสตร์ การกระจายเลขศาสตร์ และการกระทบเลขศาลตร์ ขั้นตอนนี้จะสามารถทำให้เรารู้จุตออนจุดแข็ง และอิทธิพลแฝงของชุดเลขศาสตร์ทุกชุดได้อย่างละเอียดมากขึ้น ให้ประโยชน์ในการพยากรณ์และการใข้งานอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถดูความหมายของคู่เลขกระทบตำแหน่งในเบอร์มือถือได้ในบทที่ 6จะทำให้เข้าใจได้อย่างขัดเจนมากยิ่งขึ้นเบอร์ตัวอย่าง0xx-9653656เบอร์ตัวอย่างนี้เป็นเบอร์ที่สมมติขึ้น ถ้าไปตรงกับเบอร์โทรศัพท์ของท่านใดครูวิชัยก็ต้องกราบขออภัยไว้ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ทำนายฝัน

 

1.เลข 7 ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์มือถือตามตัวอย่าง 9653656 คือตำแหน่งประธานที่สำคัญที่สุดที่บอกถึงสภาพชีวิตของผู้ใช้ได้ชัดเจนถึง 90% หรือเป็นรหัสแสดงกรรมนั่นอง มื่อผสมลขศสตเปินคู่เลขได้ทั้งหมด O คู่เลขศาสตร์961 651 531 36 1 65 / 56 และสามารถดูความหมายของคู่เลขกระทบตำแหน่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือในบทที่ 6 จะทราบดังนี้ความหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หวยแม่นๆ 

 

2.ไตรเลขศาสตร์ หรือเลข 3 ตัวจากตำแหน่งประธนของเบอร์ตัวอย่างคือ 9653656การมองเลข3 ตัวในมุมปกติ เราจะมองเห็นคู่เลขศาสตร์แค่ 2ผสมกันอยู่ แต่จริงๆ แล้วยังมีคู่เลขศาสตร์กระทบกันอีก 1 คู่ จึงกลายเป็น 3 คู่เลขศาสตร์ ซึ่งคู่ที่ 3 หรือคู่สุดท้ายมีอิทธิพลแฝง อิทธิพลอาจไม่เยอะแต่ก็สามารถมาพยากรณ์ได้เป็นมุมมองที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้รู้จุดอ่อนจุดข็งของชุดเลขศาสตร์แต่ละชุดได้อย่างดีทีเดียว เลขมงคล 

 

เลขมงคล  965 = 96/65/ 95     365 = 36/65/35     653 = 65/53/ 63     656 = 65 /56/66     536 = 53 / 36/56

 

ทำนายฝัน หมายเหตุ :คู่เลขคู่สุดท้ยเป็นความหมายของการกระทบของตัวเลข ซึ่งมีอิทธิพลแฝง สามารถนำมาพยากรณ์เพิ่มเติมได้ ทำให้มุมมองในการพยากรณ์นั้นกว้างขวางยิ่งขึ้น เลขมงคล 

 

3.สี่ขุนคลัง หรือเลง 4 ตัวจากตำแหน่งประธานของเบอร์ตัวอย่างคือ 9653656กรมองเลข 4 ตัวในมุมปกติ เราจะมองเห็นคู่เลขศาสตร์แค่ ดู่ ผสมก้อยู่ แต่จริงๆ แล้วยังมีเลขศาสตร์กระทบกันอีก 1 คูจึกลายเป็น 4 คู่เลขศาสตร์ ซึ่งคู่ที่ 4 หรือคู่สุดท้ายมีอิทธิพลแฝงอิทธิพลอาจไม่เยอะแต่กสมารถนำมาพยากรณ์ได้เป็นมุมมองที่กว้างขวางขึ้น ทำให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของชุดเลขศาสตร์แต่ละชุดได้อย่างดีที่เดียว

 

เลขมงคล  9653= 96 /65/ 53/ 93     6536 = 65 / 53 / 36 / 66     5365 = 53 / 36 / 65 / 55     3656 = 36 / 65/ 56/ 36 เลขนำโชค 

 

หมายเหตุ : เลขคู่สุดท้ายเป็นความหมายของการกระทบของตัวเลข ซึ่งมีอิทธิพลแฝง สามารถนำมาพยากรณ์เพิ่มเติมได้ ทำให้มุมมองในการพยากรณ์นั้นกว้างขวางยิ่งขึ้น ทำนายฝัน

 

4.ครูเลงศาสตร์ หรือเลข 5 ตัวจากตำแหน่งประธานของเบอร์ตัวอย่างคือ 9653656การมองเลข 5 ตัวในมุมปกติ เราจะมองเห็นคู่เลขศาสตร์แค่4 คู่ ผสมกันยู่ แต่จริงๆ แล้วยังมีคู่เลขศาสตร์กระทบกันอีก  คูจึงกลายเป็น 5 คู่เลศาสตร์ ซึ่งคู่ที่ 5 หรือคู่สุดท้ายมีอิทธิพลแฝงอิทธิพลอาจไม่เยอะแต่ก็สมารถนำมาพยากรณ์ได้เป็นมุมมองที่กว้างขวางขึ้น ทำให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของชุดเลขศาสตร์แต่ละชุดได้อย่างดีทีเดียว

 

เลขมงคล  96536 = 96 / 65 / 53 / 36 / 96     65365= 65 / 53 / 36 / 65 /65     53656 = 53 / 36 / 65 / 56 /56

 

เลขมงคล หมายเหตุ :คู่เลขคู่สุดท้ายเป็นความหมายของการกระทบของตัวเลข ซึ่งมีอิทธิพลแฝง สามารถนำมาพยากรณ์เพิ่มเติมได้ ทำให้มุมมองในการพยากรณ์นั้นกว้างบวางยิ่งขึ้น เลขนำโชค 

 

5.สมบัติเลขศาสตร์ หรือเลข 6 ตัวจากตำแหน่งประธนของเบอร์ตัวอย่างคือ 9653656การมองเลข 6 ตัวในมุมปกติ เราจะมองเห็นคู่เลขศาสตร์แค่5 คู่ ผสมกันอยู่ แต่จริงๆ แล้วยังมีคู่เลขศาสตร์กระทบกันอีก 1 คูจึงกลายเป็น 6 คู่เลขศาสตร์ ซึ่งคู่ที่ 6 หรือคู่สุดท้ายมีอิทธิพลแฝงอิทธิพลอจมยอะแต่ก็ลามารถนำมาพยากรณ์ได้เป็นมุมมองที่กว้างขวางขึ้น ทำให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของชุดเลขศาสตร์แต่ละชุดได้อย่างดีทีเดียว

 

เลขมงคล  965636 = 96 / 65 / 56 / 63 / 36 / 96     653656 = 65 / 53 / 36 / 65 / 56 / 66

 

หมายเหตุ :คู่เลขคู่สุดท้ยเป็นความหมายของการกระทบของตัวเลข ซึ่งมีอิทธิพลแฝง สามารถนำมาพยากรณ์เพิ่มเติมได้ ทำให้มุมมองในการพยากรณ์นั้นกว้างขวางยิ่งขึ้น ทำนายฝัน

 

ทำนายฝัน 6.ประธานเลขศาสตร์ หรือเลง 7 ตัวจากตำแหน่งประธานของเบอร์ตัวอย่างคือ 9653656การมองเลข 7 ตัวในมุมปกติ เราจะมองเห็นคู่เลขศาสตร์แค่6 ดู่ ผสมกันอยู่ แต่จริงๆ แล้วยังมีคู่เลขศาสตร์กระทบกันอีก 1 คูจึงกลายเป็น 7 คู่เลขศาสตร์ ซึ่งคู่ที่ 7 หรือคู่สุดท้าย มีอิทธิพลแฝงอิทธิพลอาจไม่เยะแต่ก็สามารถนำมาพยากรณ์ได้เป็นมุมมองที่กว้างขวางขึ้น ทำให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของชุดเลขศาสตร์แต่ละชุดได้อย่างดีทีเดียว

 

เลขมงคล  9653656 = 96 / 65 / 53 / 36 / 65 / 56 / 96

 

หมายเหตุ :คู่เลขคู่สุดท้ายเป็นความหมายของการกระทบของตัวเลข ซึ่งมีอิทธิพลแฝง สามารถนำมาพยากรณ์เพิ่มเติมได้ ทำให้มุมมองในการพยากรณ์นั้นกว้างขวางยิ่งขึ้น ทำนายฝัน เลขนำโชค 

 

ทำนายฝัน

เลขนำโชค บทที่ 6 ดูวิถีชีวิตบุคคลผ่านคู่เลขศาสตร์กระทบตำแหน่งในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

คู่เลขศาสตร์ 00 00:00 หวยแม่นๆ ทำนายฝัน

 

1.Oxx-00x-xxxxคือตำแหน่งครอบครัวและดูดทรัพย์ เลขนำโชค 

 

2.Oxx-xxx-00xxคือตำแหน่งการงาน การเงิน และเพิ่มพูนทรัพย์ เลขนำโชค 

 

3.Oxx-xxx-xxOOคือตำแหน่งความรัก จิตใจ และรักษาทรัพย์ เลขมงคล 

 

0xx-00x-xxXX

ถ้าตกตำแหน่งครอบครัวและดูดทรัพย์มีผลคือ เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจคนในครอบครัว ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวและตัวเองนั้นรู้ข้อมูลคนในครอบครัวทั้งหมด โดยมีข้อมูลเข้ามาเองไม่ต้องสืบหาแต่เรื่องตัวเองนั้นคนในครอบครัวไม่รู้ เป็นความลับทั้งหมดให้ระวังรื่อการเจ็บป่วยของตัวเองและคนในครอบครัว ซึ่งเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่เจอ และให้ะวังอุบัติเหตุไม่คาดคิดของตัวเองและคน

ในครอบครัว จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคมะเร็งหรือเนื้องอกภายในร่างกายทั้งหมด และป็นครอบครัวที่สนใจศึษาเรื่องลึกลับ สิ่งที่ตามองไม่ห็น เกี่ยวพันกับจิตวิญญาณ มีสิ่งลี้ลับเข้ามาอยู่ในครอบครัว หรือครอบคร้นั้นมีสิ่งลี้ลับชอนอยู่ ซึ่งเป็นพลังงานที่มองไม่เห็น ถ้เจอพลังงานที่ดีก็ดีไป แต่ถ้เป็นพล้งงนที่รยครอบครัวนั้นอาจถึงแก่ชีวิตทั้งบ้านได้แต่ถ้ตัวบุคคลใดเป็นผู้ถือครองเลขนี้ในเบอร์มือถือจะมีลางสังหรณ์หรือฝันแม่นยำมาก

 

0xx-xxX-00xxหวยแม่นๆ

ถ้าตกตำแหน่งการงาน การเงินและเพิ่มพูนทรัพย์มีผลคือ เป็นคนที่เก็บความลับ ไม่ค่อยเปิดเผย และรู้ความลับของเพื่อนร่วมงนท้้งหมด แต่เพื่อนร่วมงานไม่สมารถรู้ความลับของเจ้าตัวได้เลย

เป็นคนทำงานไม่กระตืออน หรืวลงมือทำน้อยมาก เก็บตัว ไม่มีใครเข้าถึงตัวได้ และเชื่อเรื่องของลงสังหรณ์ตัวเองในการตัดสินใจเรื่องงานและเงิน เป็นคนที่ชอบบูชสิงที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานอ่านใจและคาดเดาความรู้สึกยากมาก ดูลึลับชับซ้อน แต่ไม่นคันหา

 

0xx-xxx-xx00 หวยแม่นๆ

ถ้าตกตำแหน่งความรัก จิตใจและรักษาทรัพย์มีผลคือ เป็นคนวิตกความกังวลเรื่องความรัก คิดอะไรอยู่คู่รักไม่สมารถล่วงรู้ได้ มีความลับที่ไม่อาจเปิดเผยได้ และสามารถล่วงรู้ความลับของคู่รักได้ไยก มีสิดลใจให้มีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาโดยที่ไม่ได้ร้องขอ และเป็นความรักที่มีงื่อนงำ ไม่โปร่งใส รู้กันแค่สองคน เป็นความรักลับๆ หลบๆ ซ่อนๆ เป็นความรักที่มาจากการใช้ไลยศาสตร์มนต์ดำเพื่อให้ได้ความรักนั้นมา หรือป็นความรักที่ผิดศีลธรรม ทำนายฝัน

 

01หรือคู่เลขศาสตร์10 01:10 

1.Oxx-01x-xxxxคือตำแหน่งครอบครัวและดูดทรัพย์ เลขนำโชค 

2.0xx-xxx-01xxคือตำแหน่งการงาน การเงิน และเพิ่มพูนทรัพย์ เลขมงคล 

3.0xx-xxx-xx01คือตำแหน่งความรัก จิตใจ และรักษาทรัพย์ หวยแม่นๆ

 

0xx-01X-xXxx เลขนำโชค 

ทำนายฝัน ถ้าตกตำแหน่งครอบครัวและดูดทรัพย์มีผลคือ ชอบให้คนในครอบครัวเอาใจ มีความคิดกังวล กลัวคนในครอบครัวไม่เห็นคุณค่าของตน ค่อนข้างคิดมากและขี้น้อยใจพอสมควร เป็นครบครัวที่หยิ่งในศักดิ์ศรี เข้าถึงยาก ใจร้อน ใจเร็วเป็นครอบครัวที่ไม่มีใครชอบเลย มักใหญ่ไฝ่สูง ทำบุญกับคนไม่ขึ้นเลยและเป็นครอบครัวที่ฆ่ได้หยามไม่ได้ ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อจะโดนคนแรก และตัวผู้ใช้เลขคู่นี้เองทั้งเรื่องของโรคทางสายตา โรคหัวใจ โรคหัวใจโต โรคทางหลอดเลือดโรคกล้ามเนื้หัวใจอักเสบ กระดูกสันหลัง ความดัน เส้นเลือดในสมองและไมเกรน เป็นครอบครัวที่พึ่งพาใครไม่ได้เลย ไม่มีคนข้างนอกเข้ามาช่วยเหลือ รวมถึงให้ระวังเรื่องการหย่าร้าง หวยแม่นๆ

 

0xx-xxX-01xx

ทำนายฝัน ถ้าตกตำแหน่งการงาน การเงินและพิมพูนทรัพย์มีผดือ เป็นคนทะนง ถ้บริวารมากจะให้โทษ ในที่ทำงานพึงพาใครไม่ค่อยได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือทำด้วยตัวเองจึงจะสำเร็จ รวมหุ้นกับใครก็ไม่ได้ ทำตัวด่นก็มีคนอิจฉา เป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในตนเองสูงมา จนมีปัญหกับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญช ไม่คยงอใคร ใจร้อน มบ่าม ทะเยอทะยาน โดนทำลายชื่อเสียงในที่ทำงน โดนกลั่นแกล้ง มีปัญหในที่ทำงนมากมาย การเงินนั้นอาการย่ำแย่เหลือเกิน ใช้เงินเกินตัว เก็บเงินไม่อยู่ หวยแม่นๆ

 

0XX-XXX-xX01 หวยแม่นๆ

ถ้าตกตำแหน่งความรัก จิตใจและรักษาทรัพย์์มีผลคือ มีความร้ที่ซ่อนรัน และต้องให้คู่รักเอาใจ เป็นคนเจ้าชู้ความลับซ่อนอยู่ ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก เก็บเงินไม่อยู่ใช้จ่ายตามใจ

 

02 หรือคู่เลขศาสตร์02 02:20 เลขนำโชค หวยแม่นๆ

1.Oxx-02x-xxxxคือตำแหน่งครอบครัวและดูดทรัพย์ หวยแม่นๆ

2.Oxx-xxx-02xxคือตำแหน่งการงาน การเงิน และเพิ่มพูนทรัพย์

3.Oxx-xxx-xx02คือตำแหน่งความรัก จิตใจ และรักษาทรัพย์

 

0xx-02x-xXXXเลขมงคล 

ถ้าตกตำแหน่งครอบครัวและดูดทรัพย์มีผลคือ เป็นครอครัวที่มีความอ่อนไหว มีโลกส่วนตัวสูง มุ่งมั่นและทะเอกะยา แต่ก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึ ไม่เปิดเผยความรู้สึกให้กันในครอบครัว อยู่บ้านก็ต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยพูดคุยอะไรกันเลย เป็นคนที่เข้าใจยาก เป็นคนแปลกๆ มีปัญหาความรัก มีเรื่องรักซ้อนเข้ามาสู่ครอบครัว เจ้า ป็นครอบครัวที่เก็บเงินไม่อยู่ เงินรั่วไหล และคนในครอบครัวนั้นมักมีปัญหความรักและสุขภาพ โดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพสตรีมีปัญหากี่ยวกับระบบภายในของสตรี ทำนายฝัน

 

0xX-xxX-02xx

ถ้าตกตำแหน่งการงาน การเงินและเพิ่มพูนทรัพย์มีผลคือ มีความทะเยอะทะยานสูงในการทำงาน เอาจริงเอาจังเครียด มีป้หมายสูง มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน งานที่ทำนั้นจะเป็นงานบริการทั้งทางบกและทางน้ำ ทำงานเก่ง ทำได้ทุกรูปแบบต้องเหน็ตเหนื่อยสาฐนะด้วยตัวเอง ไม่เคยงอใคร มีความเป็นตัวของตัวเอง แต่จะมีปัญหาคือ การงินรั่วไหลในที่ทำงาน มีความรักเกิดขึ้นในที่ทำงานแต่เป็นความลับ เป็นรักที่ผิดประเพณีและศีลรรรม และผลกรรมนั้นก็จะตามมาคือสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี โดยเฉพาะช่องท้องภายใน หวยแม่นๆ

 

0xx-xXX-xx02 หวยแม่นๆ 

ถ้าตกตำแหน่งความรัก จิตใจและรักษาทรัพย์มีผลคือ คู่ชีวิตเข้าถึงจิตใจยก เพราะ่่ว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงบางครั้งอาจจะทำให้คู่รักเบื่อหน่ายได้เลยทีเดียว หวยแม่นๆ มีความรักที่ไม่ราบรื่นไม่แน่นอน อาจจะต้องอยู่คนเดียว ไม่สมหวัง เหนื่อยทั้งความรักและการเงิน ไม่มีงินเหลือ และไม่มีความรักให้ชุ่มชื่นหัวใจ ผิดหวังตลอดเกิดปัญหารักซ้อน ตัวผู้ใช้และคู่รักจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องและระบบภายในทั้งหมด เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอ โลเล ขี้งอน ขี้เหงาเพ้อฝัน จินตนาการสูง ความหมายอื่นๆปัญหาเรื่องสุขภาพนั้นต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะ โรคลำไส้ โรคมะเร็งถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะมีปัญหเกี่ยวกับมดลูก มีก้อนเนื้อ มีซีสต์ในมตลกโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในสตรี ภูมิแพ้  เลขนำโชค 

 

ทำนายฝัน คู่เลงคำโสกงคู่เลขศาสตร์30 03 03:30เลขมงคล 

.

Oxx-03x-xxxxคือตำแหน่งครอบครัวและดูดทรัพย์ เลขนำโชค 

Oxx-xxx-03xxคือตำแหน่งการงาน การเงิน และเพิ่มพูนทรัพย์ เลขมงคล 

Oxx-xxx-xx03ตำแหน่งความรัก จิตใจ และรักษาทรัพย์ หวยแม่นๆ

 

เลขมงคล

 

0xx-03x-xXxx

ทำนายฝัน ถ้าตกตำแหน่งครอบครัวและดูดทรัพย์มีผลคือ เป็นครบครัวที่เจ้าอารมณ์ ทะเลาะกันง่าย แตกหักกันง่ายชอบออกคำสั่ง คำไหนคำนั้น เลขมงคล ถ้าสิ่ที่ต้องการไม่ได้เกิดขึ้นทันทีครอบครัวก็จะทะเลาะกันถึงขั้นแตกหัก ให้ระวังการทำลายข้าวของในบ้านเสียหายจากการทะเละกัน เป็นครอบครัวที่ชอบเอาชนะกัน ไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรทั้งสิ้น ลำบกกายลำบากใจ ส่งผลกระทบไปสู่สุขภาพจิตใจ ระห่่ว่างการเดินทางของครอบครัวจะมีอุบัติเหตุและบาดเจ็บจนต้องฝ่าตัดเกิดขึ้นได้  หวยแม่นๆ

 

0xx-xxx-03xx

ถ้าตกตำแหน่งการงาน การเงินและเพิ่มพูนทรัพย์มีผลคือ เรื่องทำงานนั้นเป็นขาลุยกลัวิ่งขน มีเชนสดีในเรื่องงานเจรจาแบบโผผาง โวยวายบ้างในบางครั้ง มุทะลุ เลขนำโชค ต้องการประสบความสำเร็จเรื่องงาน เฟินนักต่อสู้ ทำละไรทำจริง ถ้เป็นนักกีฬ เช่น นักมวยหรืออาชีพช่างต่งๆ ก็จะเป็นนักกีฬหรือช่างที่เก่ง สามารถจับผิดและรู้ความลับผู้อื่นในที่ทำงานได้ ทำนายฝัน

 

0xX-xXX-xx03 หวยแม่นๆ

เลขมงคล  ถ้าตกตำแหน่งความรัก จิตใจและรักษาทรัพย์มีผลคื เรื่องของความรักนั้นจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ทะเลาะขัดแย้งกับคู่รักได้ง่ายพระเป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่มีเหตุผล ขอบใช้กำลังและจะมีปัญหกรหย่รางหรือเลิกร เพราะอีกฝ่ายทนความเจ้าอารมณ์ของผู้ใช้ลขคู่นี้ไได้ เรื่องของสภาพจิตใจนั้นเป็นคนใจร้อนวู่วาม ดื้อหัวชนฝาความหมายอื่นๆปัญหาเรื่องสุขภาพนั้นต้องระวังการผ่าตัดริดสีดวงทวาร รวมถึงกรเกิดอุบัติเหตุระห่่ว่างฝ่ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่งกาย ระวังมีอาการทางระบบประสกและระบบสมอง ปัญหาทางจิต เครียด ปวดไมกรน และบาดแผลที่ใบหน้า เลขนำโชค